Nieuwsbericht

Meer zand voor Katwijk aan Zee

Gepubliceerd op: 24 augustus 2022 - Laatste update: 19 mei 2023, 13:01

We brengen vanaf september 2022 tot eind februari 2023 nieuw zand aan op het strand van Katwijk. Deze zandsuppletie verstevigt de kust en voedt de duinen.

Het strand en de duinen zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door de wind, golven en stroming verdwijnt er zand van de kust. Door zand aan te brengen, blijft de kustlijn op zijn plaats.

Werkzaamheden aan Katwijkse strand

De kust van Katwijk moet worden versterkt tussen paal 89 en het uitwateringskanaal (raaien: 8600-8850). Door golven, stroming en wind is hier veel zand van de kust verdwenen. Dit zand vullen we aan met 600.000 msoortgelijk zand uit zee.

Speciale baggerschepen zuigen het zand op van de Noordzeebodem, op zo’n 14 km van de kust van Katwijk. Daarna vaart het schip naar de kust. Het zand wordt via een persleiding op het strand gespoten en daar spreiden bulldozers het verder uit.

Recreëren tijdens de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden kunt u op het strand en in zee recreëren. Het werkterrein is echter verboden gebied, vanwege gevaar voor drijfzand en rondrijdende bulldozers. U kunt het werkterrein passeren aan de kant van de duinen.

Houd uw hond aangelijnd. Watersporters moeten een veilige afstand tot het baggerschip houden, vaar niet tussen het schip en het strand door want hier ligt een persleiding in het water.

Eerdere suppletie Katwijk

De kust van Katwijk is in 2014 versterkt met een ‘dijk in duin’-constructie om Katwijk en omgeving beter te beschermen tegen de zee. De kustlijn is daarbij de zee in verplaatst. De uitbouw steekt uit in de vorm van een bolwerk, waardoor de kust hier sterk slijt. Het zand op het strand en onder water voor de kust helpt de golven op te vangen.

Voor de veiligheid van Katwijk en het achterland is het belangrijk om dit zand om de paar jaar weer aan te vullen. In 2019 is er ook een strandsuppletie (400.000 m3) uitgevoerd.

Kustlijnzorg

We onderhouden de kustlijn van Nederland met de zandsuppleties uit het Programma Kustlijnzorg. Hiermee beschermen we Nederland tegen overstromingen, blijft er ruimte voor natuur en recreatie en kan de kust meegroeien met de stijging van de zeespiegel.