Nieuwsbericht

Hitte vertraagt werkzaamheden aan John S. Thompsonbrug; fietspad afgesloten vanaf 29 augustus 2022

Gepubliceerd op: 16 augustus 2022, 11.30 uur - Laatste update: 28 februari 2023, 12.54 uur

De hittegolf van de afgelopen week heeft de voortgang van de werkzaamheden aan de John S. Thompsonbrug vertraagd. Het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag over de rijbaan heeft door de hoge temperaturen een week vertraging opgelopen en duurt nog tot 29 augustus 2022.

Werkzaamheden aan fietspad vertraagd

Door deze vertraging schuiven ook de geplande werkzaamheden aan het fietspad een week op. Deze werkzaamheden vinden naar verwachting nu plaats van 29 augustus tot en met 11 september 2022.

Bij langdurige temperaturen boven de dertig graden is de kans te groot dat de slijtlaag niet voldoende hecht aan het stalen rijdek. Het uitvoeren van de werkzaamheden in de nacht is overwogen maar ook dan zijn er risico’s waardoor niet de beoogde kwaliteit geleverd kon worden.

Oversteek tijdens de afsluiting

Tijdens de afsluiting van het fietspad kunnen fietsers en voetgangers weer via een pendeldienst de oversteek maken. Om die service vlotter te laten verlopen hebben de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de omliggende gemeenten Land van Cuijk, Wijchen en Heumen, Rijkswaterstaat en aannemer GSB de eerdere afsluiting geëvalueerd en afspraken aangescherpt.

Er wordt, gezien de mogelijke warmte, ook gezorgd voor een schaduwplek voor als fietsers en voetgangers moeten wachten. Zij worden gevraagd om ook alternatieve vervoersmogelijkheden te overwegen, gezien de soms aanzienlijk langere oversteektijd.

De onderhoudswerkzaamheden die het Gelders Staalstraal- en schildersbedrijf (GSB) in opdracht van ons verricht, duren nog tot eind 2022.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland

We werken continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk wordt alles gedaan om dat tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over de projectpagina de renovatie van de John S. Thompsonbrug.