Nieuwsbericht

‘Hand-aan-de-kraan’ om waterpeil Nederrijn te verhogen

Gepubliceerd op: 24 augustus 2022 - Laatste update: 26 augustus 2022, 08:55

Het blijft droog in ons land en de effecten worden steeds meer zichtbaar. De hoeveelheid water in de Rijn is de afgelopen dagen iets gestegen en die stijging zet de komende dagen verder door.

Dat verbetert tijdelijk de mogelijkheden om zoet water aan te voeren. Daarom gaan we de waterstand in de Nederrijn de komende dagen verhogen door slim gebruik te maken van het extra beschikbare water.

Ophogen waterstand Nederrijn

Door de droge periode van de afgelopen weken is de waterstand van de Nederrijn tussen stuw Amerongen en Driel ver weggezakt onder het normale streefpeil. Met het extra water in de Rijn gaan we dat peil nu weer verhogen.

Rivierkundigen van Rijkswaterstaat hebben nauwkeurige berekeningen gemaakt om bij stuw Driel extra water door te laten wat voor de verhoging moet zorgen.

'Dat we in zo'n korte tijd konden beslissen om de kleine verhoging in rivierafvoer in te zetten om onder andere het stuwpand Amerongen-Driel deels te vullen, is echt super', vertelt rivierkundige Sander Engelen. 'Door de kennis en input van veel collega’s en een goede samenwerking konden we dit snel uitzoeken. Bovendien gebeurt het op zo'n manier, dat we de effecten op de andere riviertakken zo klein mogelijk houden. De inzet van bouwwerken als stuw Driel kan bijdragen aan verschillende behoeftes van verschillende gebruikers van het water uit onze rivieren. Dit is daar een mooi voorbeeld van.'

Super dat we dit in zo'n korte tijd konden beslissen

Sander Engelen, Rivierkundige

'De kraan van Nederland'

Stuw Driel wordt ook wel ‘de kraan van Nederland’ genoemd omdat het een van de punten in het hoofdwatersysteem is waar we water goed kunnen verdelen. Deze stuw heeft altijd een belangrijke functie, maar is in deze tijden onmisbaar. De verhoogde waterstand op de Nederrijn kunnen we realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de stand in omliggende wateren.

Zuinig schutten

We zorgen er verder voor dat er op veel plaatsen zuinig geschut wordt. Ook laten we zoveel mogelijk schepen tegelijk door de sluis gaan om waterverlies te voorkomen. Dit brengt op veel plaatsen wachttijden met zich mee. Op verschillende trajecten geldt een beperkte vaardiepte. Schippers dienen daar rekening mee te houden bij het laden van hun schepen.

Vanwege het extra water dat via de Rijn ons land bereikt, zijn aanvullende maatregelen voor de scheepvaart voorlopig nog niet nodig.

Stuw Hagestein weer dicht

De verhoogde wateraanvoer van de Rijn biedt ook verlichting voor verzilting. We kunnen stuw Hagestein in de Lek weer sluiten. De stuw werd vorige week tijdelijk met een paar decimeters opengezet om op de Lek wat extra tegendruk te creëren voor het zoute water. Nu het waterpeil van de Rijn wat stijgt, zorgt dat automatisch voor meer tegendruk tegen het zoute water vanuit zee. Hierdoor kan de stuw weer dicht.

Effecten droogte

In heel ons land hebben natuur en landbouw inmiddels veel te lijden onder de ernstige droogte. Watergangen vallen droog en de grondwaterstand zakt uit. Dit heeft grote gevolgen voor flora en fauna, waarbij verschillende diersoorten het zwaar hebben. De waterkwaliteit verslechtert en het aantal meldingen van blauwalg neemt toe.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Bel dan gratis met onze Landelijke Informatielijn: 0800-8002.

Bekijk hier de nieuwsfeed over de droogte en lage waterstanden in Nederland