Nieuwsbericht

Alle gegevens over aanbestedingen Rijkswaterstaat gedeeld met ACM

Gepubliceerd op: 19 augustus 2022 - Laatste update: 29 augustus 2022, 17:42

Als publieke opdrachtgever zijn we verplicht om gegevens over onze aanbestedingen te delen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM gebruikt deze data voor het toezicht op naleving van de Mededingingswet.

We leverden de gevraagde data als de ACM daar om verzocht. Voortaan haalt de ACM deze informatie rechtstreeks op bij TenderNed.

Dit betreft alle gegevens van op TenderNed gepubliceerde aanbestedingen van Rijkswaterstaat, ook van inkoop die niet Grond- Weg- en Waterbouw betreft. Voor inschrijvers is het van belang dat zij hiervan kennisnemen.

Aanbestedingen Rijkswaterstaat

Jaarlijks besteden we projecten en diensten aan met een totaal volume van 3 tot 4 miljard euro. Partijen die voor of met ons willen werken, krijgen met onze aanbestedingsprocedures te maken. Daarbij streven we naar duurzaam effectieve concurrentie, een efficiƫnt aanbestedingsproces en een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

Regelmatig publiceren we ook een geactualiseerde inkoopplanning. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen. De inkoopplanning bevat voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed. Actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed.

Over de ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor goed werkende markten voor mensen en bedrijven. Met dat doel houdt de ACM toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht.