Nieuwsbericht

Proef gemotoriseerd verkeer over sluizenroute IJmuiden gaat niet door

Gepubliceerd op: 5 juli 2022 - Laatste update: 6 juli 2022, 13:59

Begin 2022 hebben we in het tweede kwartaal aangekondigd een proef te starten om doorgaand gemotoriseerd verkeer op de sluizenroute bij Zeesluis IJmuiden toe te laten. Helaas gaat deze proef niet door. We zijn ons ervan bewust dat dit impact heeft op de inwoners van de gemeente Velsen. Verkeersveiligheid staat voorop bij deze beslissing.

Als onderdeel van de voorbereiding op de proef, hebben we de route over het sluizencomplex door verkeers- en gedragskundigen laten onderzoeken. Uitkomst van het onderzoek is dat met de ingebruikname van Zeesluis IJmuiden een complexere weg is ontstaan.

Complexere weg

De Noordersluis en Zeesluis IJmuiden zijn op dit moment nog beide in bedrijf in verband met aanbodgestuurd schutten. Er wordt per schip gekeken of het door de Noordersluis of door Zeesluis IJmuiden geschut wordt. Dit levert op de sluizenroute een zeer dynamische verkeerssituatie op.

Om de verkeersveiligheid op de route gedurende de proef te waarborgen, zouden 24 uur per dag, 7 dagen per week verkeersregelaars nodig zijn. De kosten om zo de route veilig te openen voor gemotoriseerd verkeer zijn erg hoog, 1,5 miljoen per jaar. Om deze redenen is de proef op dit moment niet mogelijk.

Verbetering fietsers en voetgangers

De route wordt verbeterd voor fietsers en voetgangers. Op korte termijn kunnen de bruggen over beide sluisdeuren van de Middensluis gebruikt worden, zodat fietsers en voetgangers niet meer hoeven te wachten op schepen die de Middensluis passeren. Dit betekent een aanzienlijke verbetering van de betrouwbaarheid van de fiets/wandelroute.

Calamiteitenproef

We onderzoeken de mogelijkheid om een calamiteitenproef te organiseren. Dit houdt in dat de sluizenroute voor doorgaand gemotoriseerd verkeer onder begeleiding van verkeersregelaars wordt geopend, tijdens een calamiteit in de Velsertunnel. De precieze gevolgen van de calamiteitenproef moeten nog verder worden uitgewerkt. Daarnaast gaan we samen met de gemeente werken aan een verkeersveilige, toekomstvaste visie voor de sluizenroute IJmuiden.