Nieuwsbericht

Eerste ‘verjongingscrème’ voor asfalt volledig gevalideerd en klaar voor toepassing

Gepubliceerd op: 14 juli 2022 - Laatste update: 19 juli 2022, 15:50

De eerste ‘verjongingscrème’ om de levensduur van asfalt te verlengen, is volledig gevalideerd. Dit betekent dat het product kan worden toegepast bij het wegenonderhoud in opdracht van Rijkswaterstaat. Naar verwachting wordt de crème na de zomer van 2022 voor het eerst gebruikt.

Levensduurverlenging van zeer open asfaltbeton (zoab)

De validatie is het resultaat van een intensieve samenwerking van Rijkswaterstaat, marktpartijen en onderzoeksinstellingen. Daarin zijn de mogelijkheden van levensduurverlenging van zeer open asfaltbeton (zoab) onderzocht.

‘Bij zoab moet de rechterrijstrook als gevolg van al het vrachtverkeer dat eroverheen rijdt al na een jaar of 11 jaar worden vernieuwd’, zo vertelt Peter The, onze senior adviseur bij de afdeling Wegen en Geotechniek. ‘De linkerrijstrook is over het algemeen 6 jaar later aan de beurt. Dat is relatief kort en daarom zijn we in 2006 gestart met een programma om te onderzoeken of we de levensduur van zoab konden verlengen. Daarin keken we onder meer naar methodes om asfalt te verjongen.’

Hoge eisen aan onderhoud rijkswegen

Emile Rood is salesmanager bij BMI Esha, de producent van de crème die nu is gevalideerd. Hij legt uit dat het probleem bij zoab is dat het bitumen na verloop van tijd steeds brosser wordt. ‘Daardoor raakt de mastiek – een verzameling van mineralen, bitumen en holle ruimte – los. Om het brosser wordende bitumen weer soepel te maken en een betere hechting te geven, hebben we bij BMI Esha Pentack ontwikkeld.’

Rood vertelt dat je deze bitumenemulsie op het asfalt aanbrengt, waar het in de holle ruimte van het asfalt dringt en het bitumen herstelt. ‘Een prachtige oplossing natuurlijk. Maar voordat we deze op de rijkswegen mogen gebruiken, moest het product eerst worden gevalideerd.’

The vult aan: ‘Bij Rijkswaterstaat stellen we hoge eisen aan het onderhoud van onze rijkswegen. Daarom mogen de marktpartijen die het onderhoud uitvoeren alleen met gevalideerde producten werken. Het is heel mooi dat de verjongende bitumenemulsie van BMI Esha hier nu ook onder valt.’

Verlenging levensduur

Als senior consultant bij TNO was Dave van Vliet betrokken bij de validatie van de bitumenemulsie. ‘Bij zo’n validatietraject komt meer kijken dan menigeen denkt. Samen met de TU Delft hebben we eerst materiaalkundig onderzoek gedaan. Daarna volgde praktijkonderzoek naar de werking, het effect (doet het wat het moet doen?) en de veiligheid, zoals de stroefheid van het wegdek na het aanbrengen.’

Voor de beoordeling van het levensduurverlengende effect hebben Van Vliet en zijn collega’s jarenlang proefvakken gemonitord. Van Vliet geeft aan dat ze daaruit onbehandeld en behandeld zoab met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt onder meer dat Pentack de levensduur van zoab met minimaal 3 jaar verlengt. Een mogelijke verdere verlenging van de levensduur wordt onderzocht door de monitoring van de bestaande poefvakken te continueren.

Mooie mijlpaal

Nu het product volledig gevalideerd is, kan het zonder problemen worden toegepast bij al het wegenonderhoud in opdracht van ons. Een mooie mijlpaal, waarvan veel wordt verwacht. ‘Voordeel van levensduurverlening is dat je zoab minder snel volledig hoeft te vervangen’, licht The toe. ‘En dat scheelt enorm qua tijd, kosten en CO2-uitstoot. Ook leveren we zo een enorme bijdrage aan de duurzaamheid van het wegenonderhoud.’

Rood geeft een voorbeeld: ‘We gaan na de zomer een opdracht doen, waarbij we 400.000 m2 asfalt behandelen met Pentack. Dat kost ons 9 nachten werk. Moet je al dat asfalt volledig vervangen, dan ben je een veelvoud van deze tijd bezig. Een groot verschil, wat ook weer leidt tot minder hinder en een snelle beschikbaarheid van de weg; 2 zeer belangrijke uitgangspunten voor Rijkswaterstaat.’