Werkzaamheden

Puntjes op de i bij brugonderhoud Grave

Gepubliceerd op: 16 juni 2022, 12.16 uur - Laatste update: 17 januari 2024, 16.07 uur

Bijna 2 jaar geleden startte het Gelders Staalstraal- en Schilderbedrijf (GSB) in opdracht van Rijkswaterstaat met het onderhoud aan de John S. Thompsonbrug. Als straks de grote werkzaamheden zijn afgerond, pakt het bedrijf nog kleinere herstelwerkzaamheden op.

Op 1 januari 2023 zal het rijksmonument met zijn typerende regenboogkleuren weer helemaal in ere hersteld zijn.

U zou denken dat het onderhoudswerk aan de John S. Thompsonbrug helemaal is afgerond als de laatste boog geschilderd en het wegdek vervangen is. Toch is het mogelijk dat er nog een aantal kleinere herstelwerkzaamheden nodig is aan de brug.

Laatste details

In de laatste maanden van 2022 zal GSB zich richten op de laatste details van het onderhoudswerk. Dan controleert het bedrijf alle verrichte werkzaamheden en pakt de laatste klusjes op, zoals de laatste werkzaamheden aan de leuningen van het fietspad en het herstellen van metselwerk onder de brug.

Hinder

Natuurlijk proberen we ook bij deze laatste werkzaamheden de overlast voor weggebruikers en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Over concrete maatregelen die nodig zijn, informeren we u tijdig via relevante communicatiemiddelen.