Nieuwsbericht

Kamerbrief 23 juni 2022: structurele verbreding A67 Leenderheide-Geldrop vertraagd

Gepubliceerd op: 27 juni 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:22

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 23 juni 2022 in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt welke 11 stikstofgevoelige infrastructuurprojecten als eerste worden opgepakt. De structurele verbreding van de snelweg A67 Leenderheide-Zaarderheiken valt niet onder deze 11 projecten en loopt vertraging op. De reden hiervoor is een tekort aan stikstofdeskundigen.

Tekort aan stikstofdeskundigen

Het kabinet heeft ambitieuze doelen gesteld om stikstofuitstoot terug te dringen zodat Nederlandse natuurgebieden kunnen herstellen. Het behalen van deze doelen moeten we samen doen, in een klein land waar natuur en woongebieden dicht bij elkaar liggen.

Onderdeel hiervan is het maken van stikstofberekeningen en het beoordelen van mogelijke effecten hiervan op de natuur. Ook moet worden aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen om negatieve effecten op de natuur te voorkomen. Het aantal deskundigen dat deze berekeningen en beoordelingen kan maken is beperkt en daarom moeten er keuzes gemaakt worden in de volgorde van de projecten.

Moeilijk besluit

De beslissing van de minister is geen makkelijk besluit, omdat alle projecten nodig zijn om Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Om te bepalen welke projecten voorrang kregen, is gekeken naar de volgende punten:

  • Verbeteren van de verkeersveiligheid;
  • Bijdragen aan grote fileknelpunten;
  • Ver zijn in voorbereiding en daarom sneller kunnen worden uitgevoerd dan andere projecten;
  • Samenhangen met andere grote projecten voor bijvoorbeeld het onderhoud of renovatie van bestaande wegen, spoorwegen, vaarwegen en waterwerken; 
  • Gelijkmatig verdeeld over ons land; 
  • Gezamenlijk zijn voor te bereiden dat tot minder werk leidt;
  • Niet kampen met een financieel tekort dat nog gedekt moet worden.

Planning

We gaan aan de slag met een planning voor de uitwerking van de eerste 11 projecten. De verwachting is dat de planning na de zomer bekend wordt gemaakt. Daarna volgen de aangepaste opdrachten voor deze 11 planstudies. De overige projecten (waaronder dus ook de structurele wegverbreding van de snelweg A67) worden zorgvuldig afgebouwd totdat ze worden ingepland voor besluitvorming.

Naar verwachting zijn deze projecten overigens niet eerder dan 2025 aan de beurt. Dat is vervelend voor gebruikers die wachten op de aanpak van een weg of vaarweg. Dit betekent overigens niet dat wij deze projecten niet belangrijk vinden; we blijven ons best doen om alle projecten uit te kunnen voeren.

Voor meer informatie kunt u de Kamerbrief over MIRT voorjaar 2022 lezen.