Geluidcontouren

Op de geluidcontourenkaart kunt u de geluidsituatie rond snelwegen bekijken en kunt u uw omgeving vergelijken met andere woonomgevingen. Elke 5 jaar wordt de geluidcontourenkaart in Europees verband vernieuwd.

Deze geluidcontourenkaart is naar Europese richtlijn gemaakt en staat los van Rijkswaterstaatprojecten en de geluidproductieplafonds die langs de Nederlandse Rijkswegen liggen.