Geluidcontouren

Geluidcontouren

Op de geluidcontourenkaart kunt u de geluidsituatie rond snelwegen bekijken en kunt u uw omgeving vergelijken met andere woonomgevingen. Elke 5 jaar wordt de geluidcontourenkaart in Europees verband vernieuwd.

Deze geluidcontourenkaart is naar Europese richtlijn gemaakt en staat los van Rijkswaterstaatprojecten en de geluidproductieplafonds die langs de Nederlandse Rijkswegen liggen.

Gerelateerde informatie