Planning en aanpak

Planning en aanpak

De A50 Paalgraven-Bankhoef-Ewijk staat al jarenlang in de nationale file-top 10. Ook gebeuren er veel ongelukken op dit traject. Daarom verbeteren we de doorstroming en veiligheid van het traject.

Wanneer

Gereed: nog niet bekend
2021 Start verkenning
2022 Voorkeursalternatief vaststellen
2023 Start planuitwerking
2026 Einde planuitwerking
2027 Start realisatiefase

Deze planning kan nog veranderen.

MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

Oud-minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 8 oktober 2020 de startbeslissing ondertekend voor de MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Met het ondertekenen startte de verkenningsfase. In deze fase onderzoeken we hoe de doorstroming en verkeersveiligheid kan worden verbeterd. Bij het onderzoek worden de meest kansrijke oplossingsrichtingen beoordeeld op hun vermogen om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren binnen het beschikbare budget. De verkenningsfase wordt afgesloten met het vaststellen van het Voorkeursalternatief.

Volgende fasen

Het voorkeursalternatief is het vertrekpunt voor de volgende fase, de planuitwerking. In deze fase wordt het voorkeursalternatief verder ingepast in de omgeving. Verder is er bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid. De planuitwerking leidt tot een onherroepelijk trac├ębesluit, dat het einde van deze fase markeert. Na de planuitwerkingsfase wordt het contract geschreven en start daarna de aanbesteding om een opdrachtnemer te vinden die het werk uitvoert.