Planning en aanpak

De bewegingswerken van de schuiven zijn een belangrijk onderdeel voor het functioneren van de Oosterscheldekering. Ruim 35 jaar na de ingebruikname, zijn de bewegingswerken toe aan renovatie. Dit is nodig zodat de bewegingswerken optimaal kunnen blijven functioneren.

Deze renovatie vindt in verschillende fasen plaats. In fase 1 van het project renoveren we 6 van de 124 bewegingswerken. De inzichten van fase 1 helpen de werkwijze vorm te geven voor de renovatie van de andere 118 bewegingswerken.

Wanneer

Klaar: eind 2024
30 april 2024 tussen 09.00 en 15.00 uur

Uithijsen bewegingswerk Roompot 15-zuid, 30 minuten stremming van N57 over Oosterscheldekering in tijdvenster van 09.00 tot 15.00 uur

2 mei 2024 tussen 09.00 en 15.00 uur

Uithijsen bewegingswerk Roompot 15-noord, 30 minuten stremming van N57 over Oosterscheldekering in tijdvenster van 09.00 tot 15.00 uur

6 mei 2024 tussen 09.00 en 15.00 uur

Uithijsen bewegingswerk Schaar 7-zuid, 30 minuten stremming van N57 over Oosterscheldekering in tijdvenster van 09.00 tot 15.00 uur

8 mei 2024 tussen 09.00 en 15.00 uur

Uithijsen bewegingswerk Schaar 7-zuid, 30 minuten stremming van N57 over Oosterscheldekering in tijdvenster van 09.00 tot 15.00 uur

Juli - augustus 2024

Terugplaatsen derde bewegingswerk

Juli - augustus 2024

Terugplaatsen vierde bewegingswerk

Juli - augustus 2024

Terugplaatsen vijfde bewegingswerk

Juli - augustus 2024

Terugplaatsen zesde bewegingswerk

Deze planning kan nog veranderen

Tijdvenster en reservemomenten

In principe vindt het uithijsen van een bewegingswerk in de ochtend plaats. Toch kunnen het verloop van het werk of weersomstandigheden ervoor zorgen dat de hijsactie later in het tijdvenster wordt uitgevoerd. Een tijdvenster begint om 09.00 en eindigt om 15.00 uur, na de ochtendspits en voor het begin van de avondspits.

Als het niet lukt binnen het geplande tijdvenster, kan het zijn dat de werkzaamheden naar een reservemoment wordt verplaatst. De reservemomenten zijn gepland op 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 en 17 mei 2024.

Via deze projectpagina en via het X-account van Rijkswaterstaat Zee en Delta is op de dagen van de werkzaamheden actuele informatie te vinden over het verloop daarvan. Voor informatie over hinder kunt op onze pagina Hinder en maatregelen terecht. 

Speciale hijs- en transportmethode

De renovatie van de bewegingswerken vindt niet plaats op de kering zelf. Er is een speciale hijs- en transportmethode ontwikkeld om de bewegingswerken in een korte tijd veilig uit elkaar te halen, uit te hijsen en te verplaatsen naar de werkplaatsen. Na renovatie plaatsen we de bewegingswerken terug.

Dit doen we door de volledige hijs- en transportmethode in omgekeerde volgorde te herhalen. Daarmee kunnen alle schuiven weer gebruikt worden voor de start van het stormseizoen.

Wat zijn de bewegingswerken?

Bij hoogwater moet de Oosterschelde afgesloten worden van de Noordzee. Dat gebeurt door grote schuiven tussen de pijlers van de kering te laten zakken. Om de schuiven te laten zakken en later weer omhoog te tillen, zitten ze vast aan hydraulische cilinders. Die hydraulische cilinders zitten met een cardanbalk vast aan de pijler.

De cardanbalk geeft bewegingsvrijheid aan de cilinder, zodat de schuif soepel op en neer kan bewegen. Samen heten de cilinder en de cardanbalk een ‘bewegingswerk’.