Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam (CCSA)

Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam (CCSA)

Waarom

  • De groei van beroeps- en recreatievaart tussen IJmuiden en Tiel vraagt om betere planning en begeleiding op deze vaarwegcorridor.
  • Om scheepvaart vlotter en veiliger te begeleiden over deze belangrijke corridor, is meer afstemming tussen sluizen, bruggen en de planning van scheepvaart nodig.
  • Alle belangrijke functies van deze corridor brengen we daarom samen in 1 gebouw, de Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam (CCSA), op de kop van de Sluisbuurt.
  • Zo werken we aan toekomstbestendig en duurzaam gebruik van onze vaarwegen.

Bekijk alle doelen en resultaten

Hoe

vanaf 2027: bediening van 14 sluizen en bruggen en 100 km aan vaarwegen vanuit een nieuwe verkeerscentrale

Heb ik last van de werkzaamheden?

Ja, de bouw van een nieuwe verkeerscentrale kan hinder veroorzaken. De sluizenroute over de Oranjesluizen kan tijdens de werkzaamheden daarom minder goed toegankelijk zijn. De oplevering van de nieuwe centrale gebeurt als een van de 1e projecten in de Sluisbuurt. Hierdoor zullen toekomstige bewoners van de buurt er weinig hinder van hebben.

Wanneer

Klaar: 2027 (verwacht)
2019 - 2022

Planfase

2022 - 2027

Realisatiefase

Meer over de planning en aanpak

Deze planning kan nog veranderen.

Landelijke en Europese samenwerking

Het gebruik van deze nieuwe vorm van scheepvaartverkeersmanagement gebeurt ook op andere plekken in Nederland en in Europa. In Europa werken 12 landen mee in het programma COMEX, om onze scheepvaart beter op elkaar af te stemmen op drukke vaarroutes. Rijkswaterstaat draagt hier in Nederland aan bij, door corridorcentrales te bouwen in Amsterdam, Dordrecht en Nijmegen.