Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam (CCSA)

Waarom

  • De groei van beroeps- en recreatievaart tussen IJmuiden en Tiel vraagt om betere planning en begeleiding op deze vaarwegcorridor.
  • Om scheepvaart vlotter en veiliger te begeleiden over deze belangrijke corridor, is meer afstemming tussen sluizen, bruggen en de planning van scheepvaart nodig.
  • Alle belangrijke functies van deze corridor brengen we daarom samen in 1 gebouw, de Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam (CCSA), op de kop van de Sluisbuurt.
  • Zo werken we aan toekomstbestendig en duurzaam gebruik van onze vaarwegen.

Bekijk alle doelen en resultaten

Hoe

vanaf 2029: bediening van 14 sluizen en bruggen en 100 km aan vaarwegen vanuit een nieuwe verkeerscentrale

Heb ik last van de werkzaamheden?

De bouw van een scheepvaartverkeerscentrale kan tijdelijk hinder veroorzaken, voor de scheepvaart en omwonenden. Na oplevering van de verkeerscentrale worden sluizen en bruggen aangesloten op de CCSA voor bediening op afstand. Dit kan ook overlast veroorzaken. Bekijk de pagina Doelen en resultaten voor meer informatie.

Wanneer

Klaar: 2029 (verwacht)
2023 - 2029

Realisatiefase gebouw CCSA

Vanaf 2029

Gefaseerde aansluiting objecten

Deze planning kan nog veranderen.

Meer over de planning en aanpak

Landelijke en Europese samenwerking

Het gebruik van deze nieuwe vorm van scheepvaartverkeersmanagement gebeurt ook op andere plekken in Nederland en in Europa. In Europa werken 12 landen mee in het programma COMEX, om onze scheepvaart beter op elkaar af te stemmen op drukke vaarroutes. Rijkswaterstaat draagt hier in Nederland aan bij, door corridorcentrales te bouwen in Amsterdam, Dordrecht en Nijmegen.