Hoofdkantoor: Haarlem

Surinamepad 90
2035 VS Haarlem

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon 088 - 797 45 00
Fax 088 - 797 45 01

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord is 1 van de 7 regionale diensten. De dienst is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van snelwegen en hoofdvaarwegen in de provincie Noord-Holland. In overleg met medewegbeheerders zorgen we voor vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

Samen met de collega’s in de districten vertalen we het landelijke beleid naar de regio. Verder bepalen we in overleg met de partners in de regio de regionale prioriteiten op het gebied van verkeer en vervoer. Vanuit deze locatie worden ook aanleg- en onderhoudsprojecten voorbereid.