Rijkswaterstaat Noord-Nederland, district Oost

Rijkswaterstaat Noord-Nederland, district Oost

Balkendwarsweg 4
9405 PT Assen

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon 088 - 797 44 22
Fax 088 - 797 44 24

District Oost (Rijkswaterstaat Noord-Nederland) is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van:

  • de autosnelwegen A7, A28, A37
  • de niet-autosnelwegen N7, N33, N48
  • het oostelijke deel van de Waddenzee
  • het Eems-Dollardgebied
  • het Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal

Om de beschikbaarheid van de vaarwegen en rijkswegen te garanderen, zorgt het district ervoor dat bovenstaande vaar- en rijkswegen bevaarbaar en berijdbaar zijn en incidenten snel afgehandeld worden. Ook is het district de interne opdrachtgever voor de realisatie van aanleg- en onderhoudsprojecten.

Het milieu wordt beschermd door tijdige signalering van illegale activiteiten en door handhaving op verleende vergunningen. Daarnaast is informatievoorziening een belangrijke taak van het district.