Rijkswaterstaat Noord-Nederland, locatie Leeuwarden

Rijkswaterstaat Noord-Nederland, locatie Leeuwarden

Zuidersingel 3
8911 AV Leeuwarden

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon 088 - 797 44 00
Fax 088 - 797 44 12

Rijkswaterstaat Noord–Nederland is 1 van de 7 regionale Rijkswaterstaatonderdelen. Dit onderdeel is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van snelwegen en hoofdvaarwegen in Noord-Nederland.

In overleg met medewegbeheerders zorgt Rijkswaterstaat Noord-Nederland voor vlotte en veilige doorstroming. Medewerkers vertalen samen met collega's in de districten het landelijk beleid naar de regio. Verder worden in overleg met de partners in de regio de noordelijke prioriteiten op het gebied van verkeer en vervoer bepaald. Vanuit deze locatie worden ook aanleg- en onderhoudsprojecten voorbereid.