Rijkswaterstaat Midden-Nederland, locatie Lelystad

Rijkswaterstaat Midden-Nederland, locatie Lelystad

Zuiderwagenplein 2
8224 AD Lelystad

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon 088 - 797 37 00

Rijkswaterstaat Midden-Nederland, locatie Lelystad is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van rijkswegen, hoofdvaarwegen en wateren in het IJsselmeergebied. In overleg met medewegbeheerders werken we aan vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

Het beheersgebied van locatie IJsselmeergebied overschrijdt de grenzen van 6 provincies en vele gemeenten. In overleg met onze partners in de regio bepalen we de regionale prioriteiten op het gebied van verkeer en vervoer. Vanuit deze locatie bereiden we ook aanleg- en onderhoudsprojecten voor.