Centrum IV Verificatie en Validatie

Derde Werelddreef 1
2622 HA Delft

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Kwaliteits- en risicobeheersing zijn van groot belang voor de projecten van Rijkswaterstaat. De eisen die gesteld worden aan de producten en diensten van Rijkswaterstaat veranderen continu. Centrum IV Verificatie en Validatie (CIVVV) helpt om aan die eisen te voldoen. CIVVV heeft een adviserende, ondersteunende en signalerende rol en zet zich in voor zowel interne als externe klanten.