Erica Slump

Erica Slump (1964) is sinds 15 september 2019 hoofdingenieur-directeur (HID) Verkeer- en Watermanagement. Als hoofd crisismanagement maakt zij deel uit van het bestuur van Rijkswaterstaat.

Onze weginspecteurs, verkeersleiders, sluismeesters en watermanagers werken 24 uur per dag aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Achter de schermen zorgen zij voor betrouwbaar waterbeheer en vlotte, veilige verkeersdoorstroming op de weg en op het water. Zij handelen ongevallen zo snel mogelijk af en komen in actie bij calamiteiten en crises.

Erica Slump, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement

Slump studeerde Rechten en Bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op 1 januari 2018 trad zij in dienst bij Rijkswaterstaat als hoofdingenieur-directeur Noord-Nederland. Daarvoor was zij directeur onderwijsinstellingen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/DUO. Eerder was zij lid van de directie van de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken. Ook vervulde zij diverse managementfuncties bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voordat zij overstapte naar het Rijk, werkte Slump bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en bij verschillende gemeenten.