Nieuwsbericht

Peilschalen bij bruggen: belangrijke informatie voor schippers

Gepubliceerd op: 3 juli 2024, 12.12 uur

Bij het navigeren door de Nederlandse waterwegen is het essentieel voor schippers om zich bewust te zijn van de peilschalen bij bruggen. Op dit moment verschilt het per locatie of de aangegeven peilschaal rekening houdt met de zogenaamde 'schrikhoogte'.

Daarom benadrukken we het belang om er altijd vanuit te gaan dat er geen schrikhoogte is meegerekend in de peilschaal.

Huidige Situatie: Variatie per locatie

De schrikhoogte is een veiligheidsmarge die soms wordt toegevoegd aan de aangegeven hoogte van een brug om te voorkomen dat schepen vast komen te zitten of de brug raken. Wanneer schippers niet weten of deze marge al is inbegrepen, kunnen ze verkeerde aannames maken over de daadwerkelijke doorvaarthoogte.

Op dit moment verschilt het per locatie of de peilschaal bij een brug met of zonder schrikhoogte is. Deze inconsistentie kan leiden tot verwarring. 'Daarom adviseren we schippers om altijd de berekening te maken alsof er geen schrikhoogte is verwerkt.'

'Dit betekent dat schippers voldoende marge moeten aanhouden om veilig onder bruggen door te varen. Veiligheid staat zoals altijd voorop', aldus Iris Reuselaars, directeur scheepvaart- en watermanagement bij Rijkswaterstaat.

'Bij Rijkswaterstaat zijn we ons bewust van deze verschillen. De bedoeling is dat op termijn alle peilschalen geen schrikhoogte bevatten, maar het duurt een aantal jaar voordat dit uniform op alle locaties is doorgevoerd. Op de website van Vaarweginformatie staat per locatie de doorvaarhoogte zonder schrikhoogte aangegeven, de zogenoemde daadwerkelijke doorvaarhoogte.'

'Naast de daadwerkelijke brughoogte t.o.v. NAP wordt ook het streefpeil bij kanalen of Maatgevende Hoge WaterStand (MHWS) bij rivieren op de website weergegeven. Op de downloadpagina van Vaarweginformatie is een document geplaatst met meer uitleg: ‘Vragen en antwoorden doorvaarhoogtes bij bruggen’.

Proef: hoogtedetectie

Naast de uniformiteit van de peilschalen werken we ook aan andere projecten om de veiligheid bij bruggen te verhogen. Zo loopt er op dit moment een proef op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) bij sluis Gaarkeuken waar met hoogtedetectie wordt bepaald of een schip voldoet aan de juiste doorvaarthoogte.

De hoogtedetectie werkt met laserstraal-technologie, dat vergelijkbaar is met de tunneldetectie metingen die worden gebruikt om te controleren of voertuigen voldoen aan de maximale doorrijhoogte van tunnels.

Dit systeem biedt een visuele waarschuwing aan schippers, zodat ze onmiddellijk kunnen zien of hun schip te hoog is om veilig onder een brug door te varen. Dit is een extra dienst dat we op dit moment onderzoeken.