Nieuwsbericht

Evaluatie samenwerking bij incident stuw Grave; september 2023

Gepubliceerd op: 8 juli 2024, 10.56 uur

Veiligheidsregio Brabant-Noord en Rijkswaterstaat hebben onderzoeksbureau Berenschot gevraagd de aanpak van het incident bij stuw Grave te evalueren.

Het incident vond plaats op 1 september 2023. Het doel van deze evaluatie is om te leren van de aanpak van het incident. Recent is het evaluatierapport afgerond.

Aanleiding ongeluk

Tijdens regulier onderhoud aan stuw Grave werd per ongeluk een bepaald juk, onderdeel van de stuw, getrokken. Hierdoor schoof een keerschot weg dat daar was geplaatst als onderdeel van de werkzaamheden. Met het wegstromen van het keerschot ontstond een gat in de stuw.

Het gevolg was dat veel water wegstroomde en dat het waterpeil tussen Grave en Sambeek daalde. Dit bracht mogelijk risico’s met zich mee voor woonboten en jachthavens in die omgeving.

Partners

Tijdens het incident werkte Rijkswaterstaat nauw samen met meerdere veiligheidsregio’s: Brabant-Noord, Gelderland-Zuid, Limburg-Noord en andere partners zoals waterschappen Aa en Maas, Rivierenland en Limburg. De evaluatie door onderzoeksbureau Berenschot richt zich vooral op deze samenwerking.

Ervaringen gebruikt na incident stuw Grave 2016

In 2016 raakte een benzeentanker bij een aanvaring de stuw bij Grave. Hierdoor daalde het waterpeil in de Maas tussen Grave en Sambeek enorm. Omdat het in 2023 om dezelfde locatie ging, waren dezelfde partners ook betrokken. Een aantal leerpunten uit het incident van 2016 zijn goed toegepast. Daarnaast blijkt dat er nog verdere verbeteringen mogelijk zijn.

Aanbevelingen

Berenschot benoemt deze thema’s in zijn aanbevelingen: 

  • Maak de rol van de coördinerende veiligheidsregio duidelijker.
  • Verbeter de informatievoorziening en duiding van die (technische) informatie vanuit Rijkswaterstaat richting de partners.
  • Maak duidelijke afspraken over welke partner inwoners informeert als een veiligheidsregio nog niet is opgeschaald.
  • Spreek af welke regio leidend is bij incidenten op de grens van verschillende veiligheidsregio’s, zoals stuw Grave. 

Alle partners zullen verder met de aanbevelingen aan de slag gaan. Zo zal er dit jaar nog een oefening worden georganiseerd in het grensgebied van meerdere veiligheidsregio’s waarin de aanscherping van de rol van de coördinerende veiligheidsregio wordt meegenomen.