Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat en provincie Gelderland starten pilotprogramma met Asphalt Recycling Train

Gepubliceerd op: 6 juni 2024, 08.38 uur

Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland startten op 5 juni 2024 met een pilotprogramma met de Asphalt Recycling Train (ART) om deze beschikbaar te maken voor de hele sector. De eerste proef ging van start op de N315 bij Ruurlo. Komende maanden worden er ook in andere delen van het land pilots met de ART uitgevoerd.

Wat is de Asphalt Recycling Train?

De ART is een serie onderhoudsmachines die achter elkaar in een treintje over een beschadigd wegdek rijdt en een mooie, gladde, nieuwe deklaag achterlaat. De eerste machines (pre-heaters) verwarmen het wegdek, zodat het asfalt loskomt. Vervolgens komt er een remixer die het asfalt loswoelt en opeet, verwerkt en opnieuw aanbrengt op het wegdek. Tot slot komt er een wals die het wegdek weer glad maakt.

Duurzaam onderhoud wegdek

Wegdekonderhoud kan met de ART een stuk duurzamer worden uitgevoerd dan met de nu gebruikelijke technieken. Normaal wordt asfalt koud uit de weg verwijderd (gefreesd), naar een asfaltcentrale gebracht, verwerkt in nieuw asfalt en teruggebracht naar de weg om daar opnieuw aangebracht te worden.

Bij de ART gebeurt dat allemaal ter plaatse. Dat bespaart aanzienlijk op het aantal voertuigbewegingen. Bovendien kan vrijwel al het oude asfalt met de ART worden hergebruikt, omdat het ‘oogsten’ gebeurt door middel van verwarming. Bij koud frezen gaat een belangrijk deel van de steentjes kapot. Met de ART wordt gestreefd naar 100% hergebruik van grondstoffen.

Leren met de ART

De ART is een onderhoudstechniek die in het buitenland gebruikt wordt, maar in Nederland is verdwenen. Rijkswaterstaat wil de ART herintroduceren op de Nederlandse markt en beschikbaar maken voor de hele sector. Door pilots uit te voeren bij diverse wegbeheerders met verschillende asfaltmengsels en wegtypen, is de machine straks breed inzetbaar.

Ruurlo

Het groot onderhoud op de provinciale N315 in de gemeente Ruurlo is het eerste project waar het werken met de ART wordt onderzocht en uitgeprobeerd. Over een lengte van 700 m wordt de ART ingezet om zo ervaring op te doen met het gebruikte asfalt.

Aanvullend voert de provincie ook een apart onderzoek uit naar hoogwaardiger hergebruik van bouwstoffen in de bestaande asfaltdeklaag via warm frezen. Dat betekent dat op een vervolgdeel van 700 m van het wegvak de ART alleen wordt gebruikt om het wegdek voor te verwarmen.

Een feestelijke start

De provincie en Rijkswaterstaat hebben op 5 juni 2024 het pilotprogramma officieel gestart in Ruurlo op de N315 van de provincie Gelderland. ‘We willen minder verspilling en meer hergebruik van grondstoffen. Daar hoort ook bij dat we als provincie het goede voorbeeld geven door met eigen opdrachten de markt aan te jagen’ aldus gedeputeerde Helga Witjes voor Circulaire Economie.

Gedeputeerde Mobiliteit Klaas Ruitenberg vult aan: ‘Dat betekent dat we bij het onderhoud van wegen gaan voor zo circulair mogelijk asfaltonderhoud. Daarom doen we ook mee aan de pilot met de Asfalt Recycling Train en stellen hiervoor een provinciaal wegvak beschikbaar. Wij onderzoeken daarbij speciaal of warm frezen van de deklaag zorgt voor beter hergebruik van de oude deklaag.’

‘Publieke opdrachtgevers werken momenteel hard aan het verduurzamen van hun infrastructuur’, zegt Frederieke Knopperts, Programmamanager Klimaatneutraal en Circulaire infrastructuur bij Rijkswaterstaat. ‘Deze technologie kan een grote bijdrage leveren aan de transitie naar een schone, circulaire en klimaatneutrale asfaltsector en het is dan ook belangrijk dat we hierop inzetten.’

Opensource

De kennis die uit de pilots voorkomt wordt op de website ART-E gedeeld en opensource aan de sector aangeboden. Zo kunnen wegbeheerders en uitvoerders ervan leren en kan iedere aannemer in Nederland wegonderhoud met de ART uitvoeren.

De machines krijgen vervolgens een update: ze worden verder verduurzaamd door de motor van de remixer te elektrificeren en de preheaters geschikt te maken voor een waterstofmix. Dan is ook het proces van de ART zelf duurzamer. De ART wordt dan ART-E (emissiearm).