Werkzaamheden

N9: kruispunten in Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug worden veiliger

Gepubliceerd op: 1 mei 2024, 12.55 uur

We verbeteren de veiligheid op de N9 tussen Alkmaar en Den Helder met verschillende verkeersmaatregelen. Hiervan zijn er in 2023 al een aantal uitgevoerd, zoals nieuwe bebording en markering.

De kruispunten voor voetgangers en fietsers in Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug worden vanaf maandag 27 mei 2024 aangepakt. Het geld hiervoor is afkomstig uit de verkeersveiligheidsaanpak voor Rijks-N-wegen.

De oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers in Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug zijn onoverzichtelijk, onduidelijk en te krap waardoor weggebruikers zich niet veilig kunnen opstellen. Opstelplaatsen, oversteken en fiets- en voetpaden worden dan ook vernieuwd en verbreed, zodat voetgangers en fietsen meer ruimte krijgen om veilig de N9 over de steken.

Ook komen er meer en duidelijkere barrières tussen langzaam en doorgaand verkeer. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het op beide kruispunten veiliger wordt voor alle weggebruikers.

We hebben bij het opstellen van de verkeersmaatregelen nauw samengewerkt en afgestemd met de gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland en de dorpsraden.

Hinder N9

De werkzaamheden starten op maandag 27 mei 2024 en zijn naar verwachting voor de zomervakantie afgerond. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden open voor verkeer. Gemotoriseerd verkeer rijdt om de beurt over dezelfde rijbaan langs de werkzaamheden.

Voor fietsers en voetgangers verandert er niets. Verkeerslichten en verkeersregelaars regelen ter plekke het verkeer. De maximumsnelheid ter hoogte van de werkzaamheden wordt tijdelijk verlaagd naar 30 km/h.

De extra reistijd op de N9 kan hierdoor op drukke momenten oplopen tot 30 minuten. Auto- en vrachtverkeer wordt tijdens de werkzaamheden geadviseerd bij drukte om te rijden via de naastgelegen provinciale weg N245.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Onderhoud

We voeren tot 18 mei 2024 ook regulier onderhoud uit op de N9. De werkzaamheden vinden in de nacht plaats op verschillende trajecten van de weg.

Weggebruikers worden ter plaatse omgeleid met gele borden en moeten rekening houden met extra reistijd van 10 minuten.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden zijn te vinden op de pagina N9. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.