Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat verwijdert resten verontreinigde grond bij Waalstrandje in Nijmegen

Gepubliceerd op: 29 maart 2024, 15.20 uur - Laatste update: 29 maart 2024, 16.51 uur

Bij het Waalstrandje nabij de brug Ooijpoort in de Stadswaard bij Nijmegen is in 2023 verontreinigde grond aangetroffen. Vervolgonderzoek toonde aan dat hier dieper gelegen nog een beperkte hoeveelheid verontreinigde grond aanwezig was. Deze grond gaan we nu verwijderen.

Blauwe substantie

Rijkswaterstaat onderzocht de grond in 2023 na een melding van een blauwe substantie op een strand nabij de brug Ooijpoort. Na analyse van de genomen monsters bleek dat de grond verontreinigd is met vooral cyanide en daarnaast ook met arseen en PAK’s. In juli 2023 is de sterkst verontreinigde grond verwijderd. 

Bij deze werkzaamheden is verontreinigde grond achtergebleven die met worteldoek en stortsteen is afgedekt. De afgelopen maanden is de aard en omvang van de achtergebleven verontreiniging in beeld gebracht. Deze verontreiniging zal nu worden verwijderd. 

In de week van 1 april 2024, na Pasen, beginnen we met de verwijdering van deze grond. Het werk vindt geheel vanaf het water plaats, met behulp van een kraanschip. De verontreinigde grond wordt vervolgens afgevoerd naar een daartoe bestemd depot. 

De gezondheidsrisico’s voor de omgeving zijn nihil. Ook verwachten we minimale hinder voor de omgeving. We verwachten in de week van 1 april 2024 klaar te zijn met het werk.