Nieuwsbericht

Nieuwe sluis Terneuzen: ‘Iedereen draagt bij aan het pronkstuk van de regio’

Gepubliceerd op: 29 maart 2024, 09.11 uur - Laatste update: 2 april 2024, 14.01 uur

Na 7 jaar gaat de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen richting eindfase. Om de in- en uitvaart voor schepen mogelijk te maken, werden de afgelopen maanden 2 grote landtongen weggebaggerd. Dit vroeg veel afstemming, zo vertellen Alex Vandemeulebroecke en Eric Marteijn.

De baggerwerkzaamheden gingen van start in september 2023. In 5 maanden tijd werd zo’n 4 miljoen kuub grond verwijderd. Daarvoor werd gebruikgemaakt van onder andere een grote snijkopzuiger, 3 sleephopperzuigers en 2 km aan pijpleidingen. De operatie is succesvol verlopen.

En dat schrijven Alex Vandemeulebroecke (projectdirecteur operations bij aannemerscombinatie Sassevaart) en Eric Marteijn (projectdirecteur Nieuwe Sluis Terneuzen bij Rijkswaterstaat, namens de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie) toe aan 2 belangrijke elementen: het intensieve contact met alle stakeholders én de jarenlange hechte samenwerking tussen opdrachtgever Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en opdrachtnemer Sassevaart.

Veilig en verantwoord

Het werk vonden plaats in een drukbezocht havengebied. Vaarverkeer en ook wegverkeer moesten ‘gewoon’ doorgaan. Op een veilige en verantwoorde manier. Dat was een van de grootste uitdagingen, legt Marteijn uit: ‘We hebben aan de voorkant heel veel overlegd.'

Onder andere met de GNA, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, die bepaalt wat wel en niet mag. En met de schippers van bijvoorbeeld de sleepboten in de dienstenhaven, die tijdens de baggerwerkzaamheden door een corridor moesten varen. Dat er zo veel samenkwam was soms wel spannend, maar het is allemaal goed gegaan.’

Omgevingsbewustzijn

Nagenoeg alle baggerwerkzaamheden zijn volgens plan verlopen, vertelt Marteijn. ‘Dat is een klein wonder te noemen, want het was een complex project.’ De succesfactor? ‘Het omgevingsbewustzijn’, antwoordt hij direct.

‘We hebben ongelooflijk veel contact met alle stakeholders. De loodsen, sleepboten, de binnenvaart, de GNA, omwonenden en noem maar op. Van gezamenlijke informatieavonden tot gedetailleerde informatiebrieven over de werkzaamheden en open dagen.'

'We werken continu aan deze relatie en aan nauwkeurige informatievoorziening. En dat al jarenlang. Als het dan spannend wordt, zoals met deze grote baggeroperatie, weet je precies wat je aan elkaar hebt. De relatie kan dan tegen een stootje.’

Wat volgens Vandemeulebroecke ook helpt, is dat de Nieuwe Sluis door bijna iedereen gewenst is. ‘Dat neemt de scherpe randjes van mogelijke hinder weg. En de betrokkenheid is hoog: de hele omgeving, alle medewerkers en alle gebruikers zien de Nieuwe Sluis onder hun ogen uitgroeien tot het pronkstuk van de regio. Daar dragen we allemaal aan bij.’

Altijd naar elkaar luisteren

Minstens zo’n belangrijke factor is de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. ‘Onze samenwerking gaat al 7 jaar terug’, vertelt Vandemeulebroecke.

‘Die gedeelde ervaring en de inhoudelijke kennis van beide teams werpt in de dagelijkse praktijk zijn vruchten af. Door de verschillen in werkwijze en de culturele verschillen in België en Nederland, is communicatie vanaf het begin heel belangrijk geweest.'

'Inmiddels lezen en schrijven we met elkaar. En nee, dat betekent niet dat we het altijd met elkaar eens zijn. Maar wel dat we áltijd naar elkaar luisteren. Dat we uitzoeken waar we elkaar kunnen vinden en pas stoppen als dat gelukt is.’

Een uitgebreide versie van dit artikel leest u in het nieuwste magazine Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie.