Nieuwsbericht

A7 Purmerend: Inloopbijeenkomsten voor bewoners en ondernemers

Gepubliceerd op: 21 februari 2024, 11.24 uur

Rijkswaterstaat organiseert eind februari 2024 weer een aantal inloopbijeenkomsten voor bewoners en ondernemers, die te maken krijgen met de werkzaamheden aan de brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend. 

Het doel van de bijeenkomsten is om iedereen zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken van het project. Het werk aan de brug start in april en duurt tot september 2024.

Iedereen is tussen 17.00 en 19.30 uur van harte welkom om binnen te lopen. Tijdens deze inloopbijeenkomsten wordt meer verteld over de fasering van de werkzaamheden, de planning en de verkeersmaatregelen die genomen worden om het gebied zo bereikbaar mogelijk te houden.

Uiteraard is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen of om zorgen te delen. We organiseren samen met de Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA) een aparte informatiebijeenkomst voor ondernemers. Deze bijeenkomst start om 20.00 uur met een plenaire toelichting.

Wat gaat de regio merken van de werkzaamheden aan de brug?

Direct omwonenden van de brug zullen hinder ervaren van geluid en trillingen tijdens de boringen. Naast de werkzaamheden aan de brug zelf moet er rekening gehouden worden met extra drukte op de wegen op en rond de brug.

We adviseren daarom om tussen april en september zoveel als mogelijk thuis te werken, met het ov of de fiets te gaan of samen met iemand te reizen met de auto. Voor bedrijven rondom de brug geldt dat ze zich moeten voorbereiden, door ritten bijvoorbeeld zoveel mogelijk buiten de spits te plannen en klanten en leveranciers op tijd te informeren over de werkzaamheden en hinder.

Meer informatie brug Purmerend

Meer informatie over het project is te vinden op onze projectpagina A7: versterking brug Purmerend. Op deze pagina kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat ze automatisch op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het project.