Nieuwsbericht

Vooruitblik op nieuwe editie Lichtkogel over materialen

Gepubliceerd op: 30 januari 2024, 15.32 uur - Laatste update: 31 januari 2024, 12.04 uur

De energietransitie, die is welbekend. Maar er is ook een materialentransitie nodig om het doel van een klimaatneutraal Nederland in 2050 te halen. De vraag naar producten en materialen neemt wereldwijd echter nog steeds toe. Hoe kunnen we de overgang naar minder, of materialen die beter zijn voor onze leefomgeving, mogelijk maken?

In het voorjaar van 2024 verschijnt het nieuwe trenddossier van de Lichtkogel waarin deze materialentransitie centraal staat.

Het besef groeit dat we ons op het gebied van materiaalgebruik op een keerpunt bevinden. De industrialisatie bracht ons de schijnbaar oneindige beschikbaarheid van grondstoffen. Maar we lopen tegen grenzen aan. Die beschikbaarheid is niet oneindig en ook niet zonder problemen.

De laatste jaren vindt er een herbezinning plaats ten aanzien van economische groei die is gebaseerd op het gebruik van fossiele grondstoffen en materialen. Dit leidt tot een zoektocht naar het gebruik van minder of betere materialen. En ook tot innovatie van bestaande, of ontwikkeling van nieuwe materialen, zoals bioasfalt en geopolymeerbeton.

Stijgende metaalprijzen

Na de Russische inval in Oekraïne stegen de metaalprijzen tot grote hoogte. Beide landen zijn producenten van staal. De prijzen stegen door stagnatie in de productie en economische sancties. Dit maakt duidelijk dat geopolitieke ontwikkelingen van grote invloed zijn op de beschikbaarheid van materialen.

Nieuwe materialen zijn in de grond-, weg- en waterbouw niet per se beter of duurzamer dan de huidige. Hergebruik is belangrijk voor de materialentransitie, maar ook een lange levensduur van materialen en bouwwerken is van belang. De combinatie van nieuwe, hernieuwde en vernieuwde materialen en methodes maakt de toekomst van materiaalgebruik complex.

Toekomst- en verdienperspectief

In de nieuwe editie van de Lichtkogel besteden we aandacht aan verschillende ontwikkelingen, zoals circulaire, biobased en hightech materialen. We benaderen het onderwerp van verschillende kanten, niet alleen technisch, maar ook organisatorisch. Innovaties brengen onzekerheden en risico’s met zich mee, terwijl investeringen afhankelijk zijn van het verdienperspectief voor bedrijven.

Bij het maken van keuzes voor de toepassing van materialen moeten voortdurend afwegingen worden gemaakt. Wat goed is in de ene situatie, is dat niet altijd in een andere. Circulaire keuzes rond materiaalgebruik hebben gevolgen voor het handelen en de rolverdeling van organisaties, zowel bij overheidsinstellingen als marktpartijen.

Voor de samenstelling van dit trenddossier van de Lichtkogel werken we samen met een redactieraad. Deze raad bestaat uit experts van CE Delft, Heijmans, Koninklijke VNCI, Planbureau voor de Leefomgeving, Platform WOW, TU Delft, Vereniging Oppervlaktebehandelend Nederland en Rijkswaterstaat.

Zij benaderen het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken, zoals milieu en klimaat, technische mogelijkheden, innovatie en inkoop, bedrijfsvoering en organisatie. Daarmee biedt deze publicatie een breed perspectief op het onderwerp. Deze editie verschijnt in mei 2024. Lees nu alvast het artikel over de materialentransitie op de website van de Lichtkogel.