Nieuwsbericht

Voorbereidende werkzaamheden verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide starten in 2024

Gepubliceerd op: 21 december 2023, 12.05 uur

Begin 2024 start Boskalis met voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. Het gaat om onderzoek naar de bodemgesteldheid, niet gesprongen explosieven, archeologie en het weghalen van bomen en struiken. Ook worden kabels en leidingen verlegd.

Omwonenden en weggebruikers van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide zullen vanaf begin 2024 gaan zien dat er op verschillende plekken naast de snelweg wordt gewerkt. In opdracht van Rijkswaterstaat start aannemer Boskalis met de voorbereidende werkzaamheden voor de wegverbreding. Dit wordt ook wel de conditioneringsfase genoemd, omdat het om werkzaamheden gaat die noodzakelijk zijn voordat de daadwerkelijke verbredingswerkzaamheden van start kunnen gaan. Daarvoor moet het gebied namelijk aan een aantal condities voldoen.

Bodemonderzoek

Boskalis gaat onder andere onderzoek doen naar de bodemgesteldheid. Met een zogenoemd sondeervoertuig wordt de opbouw en stabiliteit van de bodem bepaald. Dit gebeurt zowel op de snelweg als ernaast – op de plekken waar we de A2 gaan verbreden. Deze informatie is onder meer nodig in verband met de fundering van de nieuwe viaducten. Ook wordt in kaart gebracht of er nog grond moet worden gesaneerd en wat de kwaliteit is van het op te breken asfalt.

Weghalen begroeiing

Daarnaast wordt gestart met het weghalen van bomen en struiken. De omgeving zal merken dat hier en daar begroeiing verdwijnt. De begroeiing wordt alleen weggehaald waar de aannemer op korte termijn onderzoeken uitvoert. Het weghalen gebeurt in fases, niet langs de hele A2 en niet alles in 1 keer. Hiermee wordt voorkomen dat aanwonenden lange tijd op de A2 kijken.

Afhankelijk van de kwaliteit, krijgt het hout van de weggehaalde bomen een tweede leven, bijvoorbeeld in de hout-, meubel- of papierindustrie. De weggehaalde begroeiing wordt uiteraard gecompenseerd: er komen meer bomen en struiken terug dan we weghalen. Dit gebeurt in de groene Parkway die aan beide kanten van de A2 komt.

Explosieven en archeologisch onderzoek

Ook start er een omvangrijk onderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurt met een soort metaaldetector op een karretje. Daarnaast zoeken we naar archeologische sporen in de bodem. Hiervoor graaft de aannemer aan beide kanten van de snelweg – op plekken waar op basis van vooronderzoek naar voren is gekomen dat er archeologische vondsten mogelijk zijn – proefsleuven: sleuven van zo’n 25 m lang, 4 m breed en 0,5 tot 2 m diep.

Dit zal vooral zichtbaar zijn als grote molshopen naast de A2. In totaal gaat het om ongeveer 660 sleuven op een gebied van 25 ha. We zorgen ervoor dat de sleuven zo snel mogelijk nadat het archeologisch onderzoek is afgerond worden gedicht. Bij de Steenakkerweg in Born is overigens al bekend dat er archeologische waarden aanwezig zijn; hier wordt dan ook gestart met een archeologische opgraving.

Verleggen kabels en leidingen

Daarnaast liggen er vele kabels en leidingen in de weg voor de wegverbreding. De kabel- en leidingbeheerders verleggen deze kabels en leidingen in samenwerking met Boskalis en Rijkswaterstaat. Eerder hebben leidingbeheerders PPS, Gasunie en WML al grote en belangrijke leidingen verlegd.