Nieuwsbericht

Vervanging remmingswerken Kooybrug (N99)

Gepubliceerd op: 30 november 2023 - Laatste update: 11 december 2023, 15:41

Rijkswaterstaat heeft in oktober 2023 de grote renovatiewerkzaamheden aan de Kooybrug uitgesteld. In de tussenliggende periode starten we wel met het uitvoeren van kleine werkzaamheden aan de Kooybrug N99 bij Den Helder. Deze werkzaamheden veroorzaken geen tot beperkte hinder voor weg- en scheepvaartverkeer.

Van maandag 27 november 2023 tot en met vrijdag 23 februari 2024 vervangen we de wachtplaatsvoorzieningen voor scheepvaart en remmingswerken van de Kooybrug.

Geen tot beperkte hinder voor weg- en scheepvaartverkeer Kooybrug

In deze bovengenoemde periode is er beperkt hinder voor het scheepvaartverkeer met een doorvaarthoogte boven 8,3 m over het Noordhollandsch Kanaal. Bediening van de brug voor deze schepen is op verzoek en kan tot 24 uur van tevoren worden aangevraagd. Schepen lager dan 8,3 m ondervinden geen hinder. We raden vaarweggebruikers aan goed voorbereid het water op te gaan en vooraf de website Vaarweginformatie te raadplegen.

Voor weggebruikers veroorzaken de werkzaamheden beperkte hinder. Van maandag 11 tot en met woensdag 13 december 2023 door een aantal verkeersstops (circa 2 per dag) die maximaal 15 minuten per keer duren.

In februari 2024 vinden nogmaals verkeersstops plaats, deze worden momenteel ingepland. Eerder werd van maandag 20 tot vrijdag 24 november 2023 de graffiti van de brug verwijderd, een antigraffiti coating aangebracht, betonschade aan de onderbouw van de brug gerepareerd, de trapopgang gerenoveerd en zijn de toegangsdeuren, een hekwerk en een luik vervangen.

Uitstel grote renovatiewerkzaamheden Kooybrug

Eind oktober 2023 hebben we aangegeven dat de grote renovatiewerkzaamheden aan de Kooybrug zijn uitgesteld vanwege de samenloop van de renovatie van de Kooybrug en de werkzaamheden van ProRail aan het spoor tussen Heerhugowaard en Den Helder.

We onderzoeken samen met bouwconcern VolkerWessels wanneer de grote werkzaamheden opnieuw ingepland kunnen worden. Dit gebeurt in overleg met de omgeving vanwege de impact van de werkzaamheden op de bereikbaarheid en economie van de regio. Meer informatie over dit project vindt u op de projectpagina N99: renovatie Kooybrug Den Helder.