Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gaat verkeersveiligheid N9 verbeteren

Gepubliceerd op: 7 december 2023

Rijkswaterstaat gaat met een aantal gerichte maatregelen de veiligheid op de N9 tussen Alkmaar en Den Helder verbeteren.

Het gaat om een tiental verkeersmaatregelen waarvan er een aantal in 2023 nog worden uitgevoerd, zoals nieuwe bebording en markering op diverse plekken. De overige maatregelen, waaronder de kruispunten voor voetgangers en fietsers in Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug, worden in 2024 aangepakt. Het geld hiervoor is afkomstig uit de verkeersveiligheidsaanpak voor Rijks-N-wegen.

Maatregelen verbeteren verkeersveiligheid

De huidige bebording en markering op de N9 voldoet niet meer. Daarom neemt Rijkswaterstaat maatregelen om de verkeersveiligheid op en rond de N9 te verbeteren. Het gaat om:

  • nieuwe en duidelijkere markeringen zoals zebrapaden en stopstrepen;
  • nieuwe en duidelijkere bebording voor onder meer de maximum snelheid en voorrangsregels.

Vlotbruggen

De oversteekplaatsen voor wandelaars en fietsers in Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug zijn niet overzichtelijk, onduidelijk en te krap waardoor zij zich niet veilig kunnen opstellen. Voor deze kruispunten zijn aanvullende ontwerpen nodig, zodat de aanpassingen ook daadwerkelijk tot een veiligere situatie leiden.

We zijn hier nu samen met de aannemer, die het werk gaat uitvoeren, mee bezig en stemt hierin af met de gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland en de dorpsraden. Verder zijn er raakvlakken met de werkzaamheden die aan de Kooybrug gaan plaatsvinden. Daarom zal voor de uitvoering van deze maatregelen aan de N9 zorgvuldige afstemming met betrokken partijen plaatsvinden.

Meer informatie N9

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.