Nieuwsbericht

Project Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam gestopt

Gepubliceerd op: 13 november 2023, 14.37 uur - Laatste update: 13 november 2023, 14.45 uur

In 2019 is de planfase van het project Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam (CCSA) gestart. In dit project is gekeken naar vervanging van meerdere lokale verkeers- en bedienposten door 1 nieuwe centrale in combinatie met 4 landelijke scheepvaartfuncties naast het bestaande gebouw in Schellingwoude. In oktober 2023 is besloten het project CCSA te stoppen.

Aanpassing scope vanwege krap budget

Het is vanaf de start een behoorlijke uitdaging geweest voor het projectteam om deze centrale zonder een groot budget breed uit te kunnen werken. In hetzelfde gebouw zouden namelijk ook een publiekscentrum en een innovatiecentrale opgezet worden. Na veel alternatieve uitwerkingen van de scope moesten we eerder dit jaar al concluderen dat met de beschikbare budgetten vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet in deze extra functies kan worden voorzien.

In de 1e helft van 2023 is grondig bekeken wat er vanuit een zeer beperkt budget mogelijk nog wel gerealiseerd kon worden om toch toe te werken naar een nieuwe corridorcentrale in Amsterdam. Het blijkt helaas niet mogelijk om alle benodigde functionaliteiten voor een moderne toekomstbestendige corridorcentrale te financieren met een beperkt budget.

Niet verder met project CCSA

Vooral het feit dat de nieuwe centrale niet ondergebracht kan worden in het bestaande gebouw van Rijkswaterstaat in Schellingwoude maakt dat de investering te groot wordt voor het beschikbare budget. Gezien de grote onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat op de bestaande en op veel plaatsen verouderde infrastructuur in ons land vindt het ministerie van IenW het niet passend om nu extra geld te investeren in nieuwe gebouwen. Ook al begrijpt het ministerie de wens voor een modernere grote centrale, inclusief een innovatiecentrale en een publiekscentrum, uit de oorspronkelijk scope. Dat maakt dat Rijkswaterstaat niet verder gaat met het project CCSA.

Visie op toekomstgericht scheepvaartverkeersmanagement

Uiteraard betreuren het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat het feit dat op termijn de geschetste efficiencywinsten van een nieuwe scheepvaartverkeerscentrale niet gerealiseerd kunnen worden. En dat de scheepvaart in de toekomst nog niet zal kunnen profiteren van vlotte corridorgerichte bediening vanuit een nieuwe centrale. Ondanks dat er geen nieuw gebouw wordt ingericht, willen het ministerie van IenW en Rijkwaterstaat de visie op toekomstgericht scheepvaartverkeersmanagement wel verder ontwikkelen. Dagelijks blijven wij ons volledig inzetten om scheepvaart vlot en veilig van A naar B te begeleiden.