Nieuwsbericht

Uitstel renovatiewerkzaamheden Kooybrug (N99)

Gepubliceerd op: 27 oktober 2023 - Laatste update: 7 november 2023, 11:41

Rijkswaterstaat stelt de renovatiewerkzaamheden aan de Kooybrug in de N99 bij Den Helder uit. Dit vanwege zorgen over de bereikbaarheid van de regio. Rijkswaterstaat zal in de tussenliggende periode wel starten met het uitvoeren van een deel van de werkzaamheden aan de Kooybrug, die geen of beperkte hinder veroorzaken.

De werkzaamheden worden uitgesteld vanwege de samenloop van de renovatie van de Kooybrug en de werkzaamheden van ProRail aan het spoor tussen Heerhugowaard en Den Helder. Het aantal verbindingen tot Den Helder is beperkt tot 2 wegen en 1 spoorlijn.

Door de samenloop van de werkzaamheden komt de bereikbaarheid van deze regio te erg onder druk te staan. Daarnaast hebben gemeenten en ondernemersverenigingen zorgen geuit over de impact van deze werkzaamheden op de bereikbaarheid en de economie van de regio.

Werkzaamheden Kooybrug N99

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer laten weten werkzaamheden die leiden tot langdurige afsluiting van de N99 uit te stellen. Komende tijd worden wel werkzaamheden uitgevoerd die niet of beperkt hinder veroorzaken. VolkerWessels blijft als aannemer betrokken bij de renovatie.

Regio betrekken

Rijkswaterstaat wil de komende periode in gesprek met (bestuurlijke) partijen over de hinder tijdens de werkzaamheden. De Kooybrug is meer dan 30 jaar oud en is toe aan een grote opknapbeurt, omdat onderdelen van de brug het einde van hun levensduur hebben bereikt