Nieuwsbericht

Incidentele opening Haringvlietbrug op 27 oktober en 6 november 2023

Gepubliceerd op: 26 oktober 2023, 11.03 uur - Laatste update: 1 november 2023, 10.49 uur

Vanuit de nautische sector heeft Rijkswaterstaat verschillende verzoeken gekregen om na het testen en voor de CE-markering voor het beweegbare deel van de Haringvlietbrug toch vast op een paar momenten schepen door de brug te laten.

Om schepen veilig de brug te kunnen laten passeren, zijn verschillende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Zo zijn er extra bedienaars nodig, zijn er storingsmonteurs aanwezig en zetten we weginspecteurs in die met behulp van een verkeersstop het verkeer op de brug stilzetten. Hierdoor zijn we beperkt in het aantal openingen.

Brugopeningen Haringvlietbrug

We maken voor het nautisch verkeer het nu tweemaal mogelijk om door de brug te varen: op vrijdag 27 oktober om 12.00 uur en maandag 6 november om 12.00 uur. Mochten er meer data bijkomen, dan informeren we u hierover onder andere via de projectpagina over de  Haringvlietbrug en onze facebookpagina.

Als schippers gebruik willen maken van deze brugopeningen, dan kunnen zij zich tot 24 uur van te voren hiervoor aanmelden via dit aanmeldformulier. Per brugdraai kunnen 50 schepen passeren. Aanmelders krijgen een bevestiging als ze mee kunnen varen.

Als door bijvoorbeeld harde wind of een technische storing de brugdraai niet mogelijk is, dan worden schippers hierover geïnformeerd.