Nieuwsbericht

Incidentele opening Haringvlietbrug op 27 oktober 2023 gaat niet door

Gepubliceerd op: 27 oktober 2023 - Laatste update: 1 november 2023, 10:49

Vanuit de nautische sector heeft Rijkswaterstaat verschillende verzoeken gekregen om voor het einde van de renovatie alvast op een paar momenten schepen door de Haringvlietbrug te laten.

We hebben dit gepland op vrijdag 27 oktober en maandag 6 november 2023. Vanwege een technische storing kan de draai van 27 oktober niet doorgaan. Die van 6 november blijft staan.

Veiligheidsmaatregelen

Om schepen veilig de brug te kunnen laten passeren, zijn verschillende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Zo zijn er extra bedienaars nodig, zijn monteurs aanwezig en zetten we weginspecteurs in die met behulp van een verkeersstop het verkeer op de brug stilzetten. Hierdoor zijn we beperkt in het aantal openingen.

Aanmelden

Mogelijk komt er een extra datum bij, dan informeren we u hierover onder andere via de website en onze facebookpagina. Als schippers gebruik willen maken van de brugopening op 6 november, dan kunnen zij zich tot 24 uur van te voren hiervoor aanmelden via dit aanmeldformulier. Er kunnen 50 schepen passeren. Aanmelders krijgen een bevestiging als ze mee kunnen varen.

Als door bijvoorbeeld harde wind of een technische storing de brugdraai niet mogelijk is, dan worden schippers hierover geïnformeerd.