Nieuwsbericht

Bodemherstel Markkanaal gestart

Gepubliceerd op: 19 oktober 2023 - Laatste update: 20 oktober 2023, 11:46

Rijkswaterstaat is in oktober 2023 gestart met het herstellen van de bodem van het Markkanaal tussen Oosterhout en Breda. Bij het vervangen van de damwanden is geconstateerd dat er gaten in de waterbodem aanwezig zijn. De bodem wordt daarom nu hersteld met een steenbestorting.

De gaten op de bodem van het Markkanaal zijn ontstaan door stromingen en golfbewegingen als gevolg van jarenlang intensief gebruik van het kanaal. Het is noodzakelijk om deze gaten te herstellen om de nieuwe damwandconstructie optimaal te laten functioneren. Met het herstellen van de bodem versterken we namelijk de oeverconstructie.

Planning en hinder

De bestortingswerkzaamheden zijn begin oktober 2023 gestart en het streven is om in maart 2024 klaar te zijn. De werkzaamheden worden voornamelijk vanaf het water uitgevoerd. Wegen en fietspaden blijven gewoon toegankelijk. Er is geen hinder voor het wegverkeer.

Hinder voor de scheepvaart is beperkt tot een gedragsaanpassing en er geldt een doorvaartbreedtebeperking. Scheepvaart is middels een scheepvaartbericht (BAS-bericht) op de website Vaarweginformatie geïnformeerd.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Het aanbrengen van de steenbestorting is soms te horen. Mogelijke geluidsoverlast beperken we uiteraard tot een minimum.

Eerdere werkzaamheden Markkanaal

Het werk wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Hakkers-Beens. Zij hebben in 2022 en 2023 op dit traject ook de damwanden vervangen. Damwanden houden de oevers langs het Markkanaal op hun plek. Voorheen bestonden deze oude damwandconstructies uit voornamelijk hout. Om onveilige situaties te voorkomen, zijn deze verouderde damwanden vervangen voor nieuwe stalen constructies. Hiermee blijft het Markkanaal veilig voor de scheepvaart en voor gebruikers van de omliggende wegen.

Werkzaamheden te volgen via de BouwApp

Aannemerscombinatie Hakkers-Beens biedt omwonenden de kans om de voortgang van de werkzaamheden te volgen via de BouwApp. Geïnteresseerden kunnen de app gratis downloaden in de appstore of in Google Play en vervolgens het project ‘Groot Onderhoud Vaarwegen 7a’ zoeken en volgen.

Onderhoud waterwegen Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan toegankelijke waterwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen we samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden.

Daarbij zoeken we steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel als mogelijk en communiceren we er tijdig over.