Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat test materieel voor de winter

Gepubliceerd op: 4 september 2023 - Laatste update: 14 september 2023, 08:59

In de nazomer test en controleert Rijkswaterstaat het wintermaterieel. Tot halverwege oktober 2023 worden alle strooiwagens en sneeuwschuivers op de 55 steunpunten verspreid over heel Nederland getest. Daarnaast worden er strooiroutes gereden.

Vlootschouw

Tijdens de zogeheten vlootschouw test Rijkswaterstaat al het wintermaterieel om klaar te zijn voor de komende winter. Strooiers worden op de vrachtwagens van aannemers gemonteerd en de sneeuwschuivers ervoor.

Eventuele kleine gebreken worden direct gerepareerd. Ook testen we de digitale systemen en worden er strooiroutes gereden om de gps en het automatische strooisysteem, dat zo zuinig mogelijk strooit, goed in te stellen. Daardoor kunnen we als de temperatuur deze winter richting 0 gaat, direct in actie komen. 

Weggebruikers kunnen de strooiwagens dus al voor de winter tegenkomen op de snelwegen.

Gladheidseizoen

Tijdens het gladheidseizoen, dat van 1 oktober tot 1 mei loopt, staan onze gladheidbestrijders 24/7 paraat om te gaan strooien. Dan moeten de strooiwagens de rijkswegen binnen 2 uur kunnen hebben gestrooid.

Om de 3.260 km wegdek (het hele landelijke Rijkswaterstaatwegennet) in die korte tijd te strooien, staan 577 strooiwagens paraat. Zodra er sneeuw valt, zetten we ook sneeuwschuivers in. Hiervan staan er 630 verspreid over het land klaar.

Winter 2022-2023

De afgelopen winter was relatief zacht en er is 23 dagen of nachten lokaal of landelijk gestrooid. Daarbij hebben de strooiwagens bij elkaar ongeveer 1.1 miljoen km afgelegd om de wegen veilig te houden. Er is 93 miljoen kg zout gestrooid. Dat ligt rond het meerjarengemiddelde van 90 miljoen kg. 4 keer gaf het KNMI code oranje af voor gladheid.