Interview

Omgevingsmanagers aan het woord: 'We hebben de omgeving hard nodig'

Gepubliceerd op: 15 september 2023 - Laatste update: 19 september 2023, 16:33

Met slimme bouwmethoden (zoals parallel ombouwen) kunnen we veel werk uitvoeren in een zo kort mogelijke tijd. Toch zijn (langdurige) afsluitingen onvermijdelijk, bijvoorbeeld omdat we installaties moeten vervangen op de plek waar normaal verkeer rijdt.

Die afsluitingen geven flinke hinder voor het wegverkeer. We bereiden de werkzaamheden goed voor en kijken samen met de omgeving en andere projecten hoe we de bereikbaarheid zo goed mogelijk kunnen houden. Omgevingsmanagers Margreet Bakker en Kim Stelleman maken zich hier hard voor.

Margreet richt zich tijdens het project allereerst op de Noordtunnel, en daarna op de Beneluxtunnel en de Tweede Heinenoordtunnel. Kim gaat aan de slag met de Drechttunnel en daarna de Sijtwendetunnel. Samen met de vele partijen en betrokken stakeholders, waaronder jullie als lezers, willen zij de complexe bereikbaarheidsklus vormgeven.

Het belang van onderhoud

‘Een grote kracht van Nederland is de infrastructuur’, vindt Margreet. ‘Dus om te zorgen dat de infrastructuur van Nederland betrouwbaar blijft, is het belangrijk dat we alles goed onderhouden. Dat doen we altijd, maar soms is groter onderhoud nodig. Hoewel alles het nog doet en de situatie nu nog veilig is, zijn we op een punt aangekomen dat de tunnels een opknapbeurt nodig hebben.’

‘Het is dan ook tijd om ze te renoveren’, benadrukt Margreet. ‘Dat wordt voor de omgeving flink door de zure appel heen bijten, want het renoveren van de tunnels in Zuid-Holland is niet binnen een jaar klaar. Maar zo blijven onze tunnels wel veilig en houden we de regio Zuid-Holland bereikbaar.’

We doen tijdens de renovatie ons best om te zorgen dat de gebruikers er zo min mogelijk last van hebben

Samenwerken met de omgeving

Margreet en Kim staan tijdens het project in nauw contact met de omgeving. Kim: ‘We hebben een vervelende situatie. Zie het als een noodzakelijke verbouwing van je badkamer: het geeft rommel, stof en op een gegeven moment moet je een paar dagen douchen bij de buren omdat de leidingen worden vervangen. We doen tijdens de renovatie ons best om te zorgen dat de gebruikers er zo min mogelijk last van hebben. Of in ieder geval dat ze begrip krijgen voor de situatie.’

Dat doen ze niet alleen. ‘We hebben een groot team dat bezig is met omgevingsmanagement’, vertelt Kim. ‘Iedereen in het team heeft zijn eigen expertise. Van ecologie tot bereikbaarheid. Als omgevingsmanager breng je alle relevantie informatie bij elkaar en bespreek je dit met de stakeholders.’

Want de samenwerking met die stakeholder is ontzettend belangrijk. ‘We proberen in deze fase met alle stakeholders om tafel te gaan om te kijken wat er mogelijk is om ons gebied zo bereikbaar mogelijk te houden, vertelt Margreet. ‘Dat zijn de veiligheidsregio, Port of Rotterdam, gemeentes, provincie en waterschappen.’

Rijkswaterstaat kan het niet alleen. We hebben elkaar echt nodig!

Zuid-Holland Bereikbaar

Daarnaast werkt PTZ nauw samen met Zuid-Holland Bereikbaar. ‘De mensen van Zuid-Holland Bereikbaar hebben de opdracht gekregen om over de organisaties heen met een mobiliteitsvisie te komen om de komende jaren mobiliteit te stimuleren’, licht Margreet de samenwerking toe. ‘Daarnaast helpen ze om de werkzaamheden die gaan komen niet alleen per project te bekijken, maar ook over het project heen en soms zelfs gebiedsoverstijgend. Om op die manier het gebied zo bereikbaar mogelijk te houden. Dat mensen niet langs elkaar heen werken.’

Margreet sluit af: ‘Ik vind het fijn dat de gemeenten, provincie, waterschappen en andere bedrijven tijd en ruimte maken om met ons mee te denken. Dat waardeer ik heel erg. Ik hoop dat we dat kunnen vasthouden met elkaar. Ook als het moeilijk wordt. Op die moeilijke momenten moeten we denken: hoe gaan we het dan wél doen. Rijkswaterstaat kan het niet alleen. We hebben elkaar echt nodig!’