Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat Zee en Delta houdt dialooggesprekken voor het Basis OnderhoudsContract (BOC)

Gepubliceerd op: 25 juli 2023

Vanaf 13 juli 2023 starten de dialooggesprekken voor de aanbesteding basisonderhoud voor de Zeeuwse wegen A58, N57, N59 en N61. Met deze werkwijze in aanbesteden wordt de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de markt verder vormgegeven.

Een mooi aantal marktpartijen heeft tijdens de inlichtingenbijeenkomst toelichting gekregen over de gewenste aanpak en het vervolg van de aanbestedingsprocedure. Ook zijn aandachtspunten en bijzonderheden van het areaal benoemd.

Iedere marktpartij heeft een eigen dialooggesprek met het projectteam om feitelijkheden helder en duidelijk te krijgen en knelpunten te bespreken. Dinsdag 18 juli 2023 eindigt de dialoogfase en kunnen schriftelijke vragen tot 6 september 2023 ingediend worden.

Terug naar de basis

Met het basisonderhoudscontract gaat Rijkswaterstaat terug naar de basis en gaat zo meer gebruik maken van de kennis en expertise van de opdrachtpartners.

Marcel Ideler, projectmanager van Rijkswaterstaat: ‘Het basisonderhoudscontract kent geen functionele eisen meer, waardoor het duidelijker is voor de marktpartijen wat van ze gevraagd wordt. Het contract biedt ook jarenlange zekerheid door een initiële doorlooptijd van 5 jaar met een optie tot verlenging van 2 jaar.’

Flexibele of vaste onderhoudsregimes

In het eerste uitvoeringsjaar worden de voorgeschreven onderhoudsregimes uit het contract gerealiseerd, denk bijvoorbeeld aan het tweejaarlijks reinigen en onkruidvrij maken van de vluchtstroken. De onderhoudsregimes worden na het eerste onderhoudsjaar geanalyseerd, besproken en indien nodig geoptimaliseerd.

De ervaringen die worden opgedaan, gebruiken we om de kwaliteit van het onderhoud op peil te houden. Binnen dit contract vallen naast het regulier onderhoud ook herstel van schades en ondersteuning bij calamiteiten op het hoofdwegennet.

Samenwerking

Als Rijkswaterstaat investeren we actief in nieuwe vormen van samenwerken. Er is gekozen voor een samenwerkingsvorm tussen de assetmanagers/beheerder, het onderhoudsteam én de opdrachtpartner.

Er is een projectvisie meegegeven door Rijkswaterstaat, die gezamenlijk is opgesteld door de regio en het projectteam. De projectambitie wordt vanuit een gelijkwaardige samenwerking, en daarmee samen met de potentiële opdrachtpartner, na gunning vormgegeven.

Zo benutten we de expertise die in de keten aanwezig is en blijven we van elkaar leren. Gezamenlijk dragen we zo bij aan een vitale infrasector en een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland.