Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat verwijdert verontreinigde grond bij Waalstrandje in Nijmegen

Gepubliceerd op: 5 juli 2023, 17.03 uur - Laatste update: 6 juli 2023, 08.49 uur

Bij een Waalstrandje vlakbij de brug Ooypoort in de Stadswaard bij Nijmegen is verontreinigde grond aangetroffen. We hebben in de week van 27 juni 2023 in overleg met de gemeente Nijmegen het strandje uit voorzorg met hekken afgesloten.

Vanaf donderdag 6 juli 2023 gaan we de verontreinigde grond afgraven. Vanwege de veiligheid is het gebied tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk voor het publiek.

Verwijderen van restverontreinigingen

Naar verwachting wordt ongeveer 30 vierkante meter grond weggehaald. Nadat de grond is verwijderd, wordt gemeten of er nog niet-verwijderde restverontreinigingen zijn. Als er geen restverontreinigingen zijn, dekken we het strandje weer af met zand.

Als er wel restverontreinigingen zijn die niet direct te verwijderen zijn, dan wordt de grond voorlopig afgedekt met worteldoek, klei en stortsteen. We gaan in dat geval verder onderzoek doen, zoals grondonderzoek en historisch onderzoek.

Op basis daarvan worden aanvullende maatregelen bepaald. Deze werkzaamheden worden na het zomerseizoen uitgevoerd, als er op de Waalstrandjes in de Stadswaard minder recreatie is.

Toegang tot het gebied

Als alle verontreinigingen weg zijn, worden de hekken weggehaald en kunnen mensen weer overal op het Waalstrandje komen. Als er nog restverontreinigingen achterblijven, is het afhankelijk van de soort en de ernst of de hekken nodig blijven. Die beslissing zal later worden genomen.

Blauwe substantie

We onderzochten de grond na een melding van een blauwe substantie op een strand nabij de brug Ooijpoort. Na analyse van de genomen monsters bleek dat de grond verontreinigd is met onder andere arseen, cyanide en PAK’s.

Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de verontreiniging en hoe die daar terecht is gekomen. We adviseren bezoekers van het strand met gezondheidsklachten contact op te nemen met de GGD Gelderland-Zuid, telefoonnummer: 088 - 144 71 44.