Nieuwsbericht

Projectupdate Dijkversterking Marken

Gepubliceerd op: 20 juli 2023, 13.49 uur

De werkzaamheden bij de proefvakken verlopen voorspoedig; er zijn al 4 lagen zand succesvol aangebracht. Hoe gaat het verder met de werkzaamheden en wat gaat in de komende periode nog meer gebeuren?

Tot nu toe brengen we elke 4, 5 of 6 weken, afhankelijk van de zetting, een nieuwe zandlaag aan. De zettingen verlopen volgens alle voorspellingen. Op dit moment geven we de 4e zandlaag tijd om te ‘zetten’.

We zijn nu dus geen zand aan het spuiten. Aan de hand van de monitoringsgegevens bepalen de geotechnische specialisten wanneer het weer tijd is voor een volgende laag.

Asbestonderzoek

In de vorige nieuwsbrief berichtten we over een milieuonderzoek naar asbest en teerhoudend asfalt. Ook uit het aanvullend onderzoek blijkt dat beide stoffen op meerdere plekken in de ondergrond zijn aangetroffen.

Omdat de vervuiling onder de steenbekleding zit, is er geen verhoogd risico voor wandelaars op de dijk. Binnen het project en in overleg met het bevoegd gezag bekijken we nu hoe we met deze resultaten omgaan. Meer informatie volgt zodra we hier meer over weten.

Volgende processtappen dijkontwerp

In de afgelopen periode hebben we met een aantal betrokken partijen en werkgroepen de volgende ontwerpstappen besproken, waaronder het ontwerp van de dijk en het ontwerp van de recreatie- en de natuurvoorzieningen.

Op de volgende informatiemarkt delen we deze informatie uiteraard ook met de bewoners van Marken. De informatiemarkt is in oktober gepland, maar de precieze datum wordt nog bekend gemaakt.