Nieuwsfeed

Terugblik vrachtschip Fremantle Highway Noordzee

Gepubliceerd op: 26 juli 2023 - Laatste update: 4 augustus 2023, 15:30

Rijkswaterstaat was nauw betrokken bij de situatie rondom het vrachtschip Fremantle Highway, waarop in de nacht van dinsdag 25 juli op woensdag 26 juli 2023 brand uitbrak. In deze terugblik leest u meer over het verloop van dit incident en de rol van Rijkswaterstaat hierbij.

 • Vrachtschip onderweg naar de haven

  Update: 10.15 uur

  Vanmorgen rond 05.00 uur is het verslepen van de Fremantle Highway begonnen richting de Eemshaven. De situatie aan boord van het vrachtschip is nog steeds stabiel. Tijdens de sleepreis zijn experts aan boord van de Fremantle Highway om de status van het schip constant te monitoren. De Guardian van de Kustwacht en het oliebestrijdingsschip Arca van Rijkswaterstaat begeleiden de reis. De aankomsttijd van het schip is sterk afhankelijk van weer, stroming en getij.

  De Eemshaven is de meeste geschikte haven vanwege de korte afstand (64 km), de aanwezige infrastructuur en de faciliteiten die de haven biedt voor de vervolgstappen in de berging van het schip. In de haven ligt het schip veiliger en kan de lading gelost worden. Door de sleepreis zo kort mogelijk te houden worden de risico’s door bijvoorbeeld de verslechterende weersomstandigheden beperkt.

  De eigenaar van het schip blijft verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de lading en alles wat erbij hoort. Rijkswaterstaat blijft wel verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Indien nodig plaatsen we een oliegeleidend scherm rond het schip om eventuele verontreiniging in te perken. Op het moment dat het schip aan de kade vastligt is er geen rol meer voor Rijkswaterstaat bij de verdere afhandeling van het incident.

 • Het vrachtschip is geankerd en wacht op definitieve bestemming

  Update 12.15 uur

  Momenteel ligt het schip Fremantle Highway ten anker, 16 km boven Schiermonnikoog en Ameland. Deze nieuwe (tijdelijke) locatie biedt voor Rijkswaterstaat, de Kustwacht en de samenwerkende bergingsbedrijven een betere uitgangspositie, die past bij de verschillende scenario’s en de verwachte weersomstandigheden. Ook het andere scheepvaartverkeer heeft hier het minste last van. 

  De Fremantle Highway is verbonden met een sleepboot en wordt dus ook op de nieuwe plaats onder controle gehouden. Ook monitoren de omliggende schepen zoals de Arca en het kustwachtvliegtuig de situatie op locatie voortdurend. 

  De situatie aan boord van het vrachtschip is nog steeds stabiel. Het grootste gedeelte van het schip is inmiddels onderzocht. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog brand is. Ook is het schip onder de waterlijn nog intact en helt het niet over. Een team specialisten van de bergerscombinatie heeft een eerste inspectie uitgevoerd. De bergers werken aan een plan van aanpak voor het verslepen van het vrachtschip naar de definitieve locatie en het bergen ervan.

  De uiteindelijke haven is nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de situatie aan boord van het vrachtschip, de verwachte weersomstandigheden en een beschikbare haven met de juiste faciliteiten. Er vindt voortdurend overleg plaats met alle betrokkenen over waar het schip naartoe moet en wanneer de verplaatsing van start kan. Zodra dit bekend is, dan melden wij dat hier op deze nieuwsfeed.

 • Fremantle Highway ligt op tijdelijke locatie

  Update 12.45 uur

  De Fremantle Highway is gearriveerd op zijn tijdelijke plek, 16 km boven Schiermonnikoog en Ameland. Het slepen van het schip is zonder problemen verlopen. Door de meewerkende stroming tijdens het tweede deel van de sleep kon er sneller gevaren worden dan eerder was berekend. Ook de rookontwikkeling van het vrachtschip bleef tijdens de hele sleeproute minimaal.

  Twee sleepboten zijn gisterenmiddag begonnen aan de 66 km lange tocht en rond 11.30 uur aangekomen op de tijdelijke locatie.

  De insteek is om de Fremantle Highway te ankeren. Zodra het mogelijk is gaat een team van de bergerscombinatie aan boord om een inspectie uit te voeren. De Fremantle Highway blijft aan de sleepboten vast. Ook blijft het oliebestrijdingsvaartuig Arca in de buurt.

  De uiteindelijk haven is nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de situatie aan boord van het vrachtschip, de te verwachten weersomstandigheden en een beschikbare haven met de juiste faciliteiten.

 • Fremantle Highway onderweg naar tijdelijke locatie

  Update 08.00 uur

  We krijgen veel vragen over hoe lang het nog duurt voordat het vrachtschip is aangekomen op de nieuwe, tijdelijke plek, 16 km ten noorden van Ameland en Schiermonnikoog. Naar verwachting moet de Fremantle Highway nog 18 mijl afleggen (33 km) naar de beoogde tijdelijke plek. De aankomsttijd is nog steeds sterk afhankelijk van weer, rook, stroming en getij. Het vrachtschip wordt door 2 sleepboten langzaam en gecontroleerd gesleept.

  We geven een update bij bijzonderheden of wanneer het vrachtschip is aangekomen op de plek. Blijf daarvoor onze nieuwsfeed volgen.

 • Temperatuur aan boord Fremantle Highway sterk gedaald

  Update 18.38 uur

  In de loop van de ochtend bleek na metingen door de bergers dat de temperatuur aan boord van de Fremantle Highway sterk gedaald is. De brand woedt nog steeds, maar neemt af. De rook wordt ook minder.

  Door deze afname van temperatuur ontstond een veiligere situatie voor de bergers om aan boord te gaan. De bergers zijn via bergingsschip Multrasalvor 4 aan boord gegaan van de Fremantle Highway.

  Het is de bergers gelukt om een nieuwe, stevigere sleepverbinding tot stand te brengen via de bovenkant van het schip. Hierdoor kan het schip beter verplaatst en onder controle gehouden worden. De bergers blijven niet aan boord van de Fremantle Highway, maar gaan terug naar de bergingsschepen.

  Rijkswaterstaat bekijkt verschillende scenario’s om vervolgstappen te bepalen.

 • Sleepboot Fairplay 30 voorkomt afdrijven vrachtschip

  Update 18.15 uur

  De situatie met het brandende vrachtschip de Fremantle Highway is nog steeds stabiel. Het schip ligt ongeveer 16 km ten noorden van Terschelling. Door stroming, het getij en wind beweegt het vrachtschip. Dat is allemaal voorzien. Een sleepboot, de Fairplay 30, zorgt met kabels dat het schip niet teveel afdrijft. Dit is een noodverbinding.

  We werken met man en macht om te voorkomen dat het schip zinkt. Ook doen we ons uiterste best om de schade voor mens en omgeving zoveel mogelijk te beperken. Het oliebestrijdingsschip van RWS, de MS Arca, ligt uit voorzorg nog steeds in de buurt van het brandende schip.

 • MS Arca uit voorzorg naar brandend schip

  Update 14.35 uur

  De MS Arca gaat uit voorzorg richting de brandende Fremantle Highway. Mocht er eventueel olie lekken, dan is dit bestrijdingsvaartuig ter plaatse.

 • Liveblog Kustwacht

  Update 14.13 uur

  De brand is nog steeds bezig. De Kustwacht houdt ook een liveblog bij over de situatie.