Nieuwsbericht

Ontheffing voor transport gevaarlijke stoffen van en naar Hoeksche Waard

Gepubliceerd op: 2 juni 2023 - Laatste update: 2 juni 2023, 13:01

Tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug kunnen vervoerders van gevaarlijke stoffen van tunnelcategorie A, B en C, die van en naar de Hoeksche Waard moeten, een ontheffing aanvragen om door de Kiltunnel in de N217 te rijden. Voor vervoerders die normaal ook al door de Kiltunnel rijden, verandert er niets.

Deze tijdelijke maatregel biedt een oplossing om het vervoer van gevaarlijke stoffen van en naar de Hoeksche Waard mogelijk te maken, aangezien de Haringvlietbrug voor deze transporten de enige toegangsweg is in dit gebied. Het gaat hier om een bijzondere situatie waaraan voorwaarden worden gesteld uit het oogpunt van tunnelveiligheid.

Aanvragen ontheffing

Vervoerders van gevaarlijke stoffen kunnen de ontheffing aanvragen via de website van de ILT van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Aanvraag ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen over de weg (ADR). In de aanvraag moeten alle vervoerde stoffen (UN nummers) en bestemming(en) vermeld worden. De ontheffing wordt per vervoerder voor de gehele afsluitingsperiode (9 juni tot en met 4 augustus 2023) verleend.

Hoe gaat het praktisch in z´n werk?

Nadat een ontheffing is aangevraagd, zal bij de verlening van de ontheffing een aantal voorwaarden worden opgenomen. Hieronder een opsomming van de belangrijkste voorwaarden en hoe het vervoer praktisch in z´n werk gaat.

1. 1 uur per dag met begeleiding

In beide richtingen zijn van maandag tot en met vrijdag gedurende 1 uur per dag transporten met ontheffing toegestaan. Tussen 10.00 uur en 11.00 uur kunnen transporten richting de Hoeksche Waard en tussen 15.00 en 16.00 uur richting Dordrecht. De transporten moeten worden begeleid door de, door Rijkswaterstaat en de Kiltunnel geregelde, transportbegeleider (Exceptioneel Transport Europa).

De begeleiding rijdt achter het transport, houdt het overige verkeer op afstand en voorkomt dat het transport wordt ingehaald. Voor en tijdens de passage van de tunnel rijdt het transport niet harder dan 50 km/h. Na passage van de tunnel zal de transportbegeleider de weg weer vrijgeven.

2. Transporten vooraf aanmelden

Naast het aanvragen van een ontheffing moet elk afzonderlijk transport minimaal 3 uur van tevoren worden aangemeld, dus uiterlijk om 07.00 uur op de dag van het transport. Hierbij gaan we ervanuit, dat het voertuig in de ochtend de Hoeksche Waard in gaat en in de middag er weer uit. Is dit anders, dan dient dat in de aanmelding te worden aangegeven.

Aanmelden kan via de contactgegevens op de website van Exceptioneel Transport Europa. Vermeld hierbij de volgende gegevens: naam van het bedrijf, kenteken van het voertuig, vervoerde stof (UN nummer), datum van het transport, slot(en): ochtend, middag of beide.

3. Melden bij de wachtplaats

Voorafgaand aan de passage door de Kiltunnel meldt de chauffeur zich op de wachtplaats waar de transportbegeleider stand-by staat.

In de richting Hoeksche Waard is de wachtplaats rechts op het tolplein net voor de dienstweg naar het kantoor (wachtplaats HWD). Daarbij dienen de busbaan en calamiteitenroute voor hulpdiensten vrij te blijven. In de richting Dordrecht is de wachtplaats langs de N217 bij de uitvoeger naar een calamiteitendoorsteek (wachtplaats DDT).

De transportbegeleider controleert hier of de chauffeur is aangemeld, of deze de ontheffing bij zich heeft en hij zal de chauffeur vragen een controle van zijn voertuig te doen waarbij speciaal wordt gelet op oververhitte remmen en het niet lekken van afsluiters.

Als er meer dan 1 transport per tijdvak is aangemeld, dan worden de transporten 1 voor 1 afgehandeld. Er wordt dus niet in colonne gereden. Er wordt gewerkt met tijdsloten waarbij steeds 10 minuten tussen een transport wordt aangehouden.

Dus als het eerste transport om 10.00 uur vertrekt, kan het tweede om 10:10 uur vertrekken, het derde om 10.20 uur, enzovoort. De transportbegeleider geeft deze slottijden door aan de vervoerder. Zo voorkomen we dat de wachtplaatsen te vol worden bij een groot aanbod van transporten.