Werkzaamheden

Sluizencomplex Terneuzen dicht in weekend van 2 - 5 juni 2023

Gepubliceerd op: 26 mei 2023 - Laatste update: 26 mei 2023, 16:56

De nieuwe sluis Terneuzen sluit de weg over de zuidbrug van de nieuwe sluis aan op de bestaande weg. Daardoor is het hele sluizencomplex dicht van vrijdag 2 juni 19.00 tot maandag 5 juni 2023 06.00 uur.

Verkeer leiden we om via de Sluiskiltunnel. Houd rekening met extra reistijd.

Verbinding zuidbrug

Aannemerscombinatie Sassevaart werkt deze zomer aan de definitieve route over het sluizencomplex. Onderdeel daarvan is de verbinding tussen de zuidbrug van de Westsluis met de zuidbrug van de Nieuwe Sluis en de route ten westen van de Nieuwe Sluis. 

De aannemer verwijdert de bestaande wegverharding en legt daarna de nieuwe weg aan.

Omleidingsroute Sluizencomplex Terneuzen

Verkeer leiden we om via de Sluiskilbrug of de Sluiskiltunnel. De omleidingsroute staat aangegeven met gele borden.

Fietsers en voetgangers Sluizencomplex Terneuzen

Het sluizencomplex blijft open voor langzaam verkeer, met uitzondering van landbouwverkeer. Fietsers, voetgangers, brom- en snorfietsen volgen bij een openstaande noordbrug de omleidingsroute via de sluisdeur naast de zuidbrug van de Westsluis. 

Deze route staat aangegeven met gele borden. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer.