Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gebruikt in Zuid-Nederland voor het eerst nieuw contract voor meerjarig onderhoud

Gepubliceerd op: 8 mei 2023

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland gaat als eerste regio aan de slag met het nieuwe Basis OnderhoudsContract (BOC) voor het vaste, meerjarige onderhoud aan snelwegen. 

Gebr. Van Kessel SCO B.V. (Perceel West), Heijmans Infra B.V. (Perceel Midden) en Strukton Wegen en Beton B.V. (Perceel Zuid-Oost) werken de komende 5 jaar als eerste opdrachtpartners binnen dit contract, dat het oude prestatiecontract vervangt.

Het basisonderhoudscontract kent geen functionele eisen meer, waardoor risico’s binnen het contract beter worden verdeeld. Het basisonderhoudscontract biedt ook meer zekerheid door een looptijd van 5 jaar zonder verlengingen.

Terug naar de basis

Met het basisonderhoudscontract gaat Rijkswaterstaat terug naar de basis en gaat zo meer gebruik maken van de kennis van de opdrachtpartners. In het eerste jaar worden de voorgeschreven onderhoudsregimes uit het contract gerealiseerd, denk bijvoorbeeld aan het tweejaarlijks reinigen en onkruidvrij maken van de goten. De onderhoudsregimes worden na 1 onderhoudsjaar samen met de opdrachtpartners geanalyseerd en geoptimaliseerd.

De ervaringen die worden opgedaan, gebruiken we om de kwaliteit van het onderhoud op peil te houden. Naast het regulier onderhoud worden binnen dit contract ook schades en calamiteiten op het hoofdwegennet hersteld.

Kwaliteit en samenwerking

Kwaliteit en samenwerking zijn belangrijke succesfactoren in deze vernieuwde aanpak. Dit heeft er mede toe geleid dat bij de aanbesteding de financiële component substantieel minder in de weging van de BPKV (beste prijs-kwaliteitverhouding) is meegenomen.

Martijn van der Aalst, projectmanager van Rijkswaterstaat: ‘Als Rijkswaterstaat investeren we actief in nieuwe vormen van samenwerken en dus ook in nieuwe contractvormen. Met het basisonderhoudscontract werken we nog beter samen met onze opdrachtpartners. Zo benutten we de expertise die in de keten aanwezig is en blijven we van elkaar leren. Gezamenlijk dragen we zo bij aan een vitale infrasector en een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland.’

Op weg naar een vitale infrasector

Het basisonderhoudscontract sluit aan op de doelstellingen van de transitieaanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’. De kern van deze aanpak is het experimenteren met nieuwe vormen van projectvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Zo wordt samen met de markt gewerkt aan nieuwe onderhoudscontracten om terug te gaan naar de basis en te focussen op het vast onderhoud.

Het basisonderhoudscontract maakt daarnaast onderdeel uit van de bredere doorontwikkeling van de onderhoudscontracten die onder de naam SIO (Samenwerken In Onderhoud) de komende jaren landelijk wordt uitgerold.