Nieuwsbericht

Nieuwe editie van de Lichtkogel over hitte

Gepubliceerd op: 23 mei 2023 - Laatste update: 14 juni 2023, 16:32

De nieuwste editie van trenddossier de Lichtkogel gaat over hitte. In de Lichtkogel belicht het programma Strategische Verkenningen samen met een externe redactieraad een nieuwe trend of ontwikkeling van verschillende kanten. Het trenddossier verschijnt 2 keer per jaar.

2022 was een extreem warm, zonnig en droog jaar. In de zomer van dat jaar steeg volgens het KNMI de temperatuur in ons land tot bijna 40 graden.

Honderd jaar geleden was het aantal tropische dagen, met een maximumtemperatuur van 30 graden of hoger, iets meer dan 1 per jaar. In het huidige klimaat zijn dat er rond de 5 per jaar. Wetenschappers zijn het erover eens dat elke hittegolf tegenwoordig verband houdt met de opwarming van de aarde.

Gevolgen van hitte

Hitte heeft invloed op de buitenruimte, onze infrastructuur en leefomgeving. Het gaat hierbij niet alleen om gevolgen voor bestrating, sluizen, bruggen en rails, maar ook om verslechtering van de waterkwaliteit, schade aan de natuur en afname van de arbeidsproductiviteit.

Bovendien kan er sprake zijn van cascade-effecten: kettingreacties van gebeurtenissen. Door hitte stijgt de temperatuur van het oppervlaktewater. Dit zorgt voor een afname van het zuurstofgehalte van water, wat weer tot problemen voor vissen kan leiden. Met als mogelijke gevolgen vissterfte en verlies aan biodiversiteit.

Klimaatadaptatie

In het jaar waarin Rijkswaterstaat 225 jaar bestaat, besteden we aandacht aan klimaatadaptatie. Want we willen niet alleen naar het verleden kijken, maar ook naar de toekomst.

Voor dit trenddossier over hitte vormden we dan ook een redactieraad met experts van organisaties als stichting Climate Adaptation Services, KNMI, ProRail, RIVM, TU Delft, Wageningen University & Research en Rijkswaterstaat. In een aantal bijeenkomsten verkenden we het onderwerp hitte in relatie tot klimaatadaptatie vanuit verschillende invalshoeken.

Hitte in de toekomst

Wat zijn de gevolgen van hitte voor de infrastructuur? Wat zijn de verwachtingen voor de natuur? Kunnen we in de toekomst meer hittecrises verwachten en wat betekent dat dan voor onze leefomgeving? En hoe kan Rijkswaterstaat in samenwerking met partners het beste omgaan met deze ontwikkelingen? Dit leest u in de nieuwste editie van het trenddossier Lichtkogel.

Lees trenddossier de Lichtkogel

In gesprek over hitte

Op dinsdagmiddag 13 juni 2023 organiseert het programma Strategische Verkenningen in KAS Woerden een Lichtkogel Experience over dit onderwerp. U bent van harte welkom om met ons en de andere deelnemers in gesprek te gaan over hitte nu en in de toekomst. Kijk op de website van de Lichtkogel voor het programma en meld u aan.

Suggesties voor de Lichtkogel?

Heeft u suggesties voor nieuwe trends of ontwikkelingen die u met ons zou willen uitdiepen in een volgende editie van de Lichtkogel? Neem dan contact op via de website van de Lichtkogel.