Nieuwsbericht

Beschut rondwandelen bij overnachtingshaven Spijk

Gepubliceerd op: 2 mei 2023 - Laatste update: 10 mei 2023, 16:31

Binnen de grenzen van de overnachtingshaven Spijk komt een wandelpad door een deel van het gebied dat voor natuurcompensatie is aangewezen.

De wens van inwoners

Philip de Ruiter werkt voor Royal HaskoningDHV en is bij de aanleg van de overnachtingshaven technisch manager namens Rijkswaterstaat. Hij vertelt over de werkzaamheden.

‘Tijdens de planvoorbereiding voor de overnachtingshaven wilde de gemeente Zevenaar dat er een wandelpad kwam’, vertelt Philip. ‘De inwoners van Spijk hadden aangegeven dat ze graag toegang hebben tot het buitendijkse gebied. Uiteindelijk is besloten om daar wat mee te doen'.

'Voor de mogelijke inrichting van het gebied is een landschapsarchitect ingeschakeld. Die is binnen de kaders van het gemeentelijk bestemmingsplan en het provinciaal inpassingsplan aan de slag gegaan'.

Een rondje met de hond

De landschapsarchitect legde 3 jaar geleden een eerste ontwerp voor aan inwoners. Die konden daarop reageren. ‘Verschillende wensen van de inwoners zijn daarna overgenomen’, vertelt Philip. 

‘In het gebied laten veel mensen hun hond uit. Zij wilden graag een rondje kunnen lopen met hun hond door het gebied. Daarom komen er 2 dijkovergangen, 1 bij het dorp Spijk en 1 bij de iets verderop gelegen woonkern; de Ameidsedam'. 

'Zo wordt het mogelijk om een rondje te lopen zonder dat je langs de drukke Spijksedijk hoeft te lopen. Door alle input is een definitief inrichtingsplan gemaakt dat de gemeenteraad van Zevenaar heeft vastgesteld'.

Verhard pad

Nu staan we vlak voor de bouw van het struinpad. ‘Over ongeveer 2 maanden start de aanleg daarvan. Die een aantal weken zal duren. Het pad loopt door een deel van het gebied dat is aangewezen voor natuurcompensatie. Dat gebied krijgt een zogeheten stroomdalgraslandbegroeiing. Met grassen- en bloemensoorten die in het rivierenlandschap thuishoren'. 

'Het wordt geen uitgemaaid pad. Dat wordt snel drassig en is moeilijk begaanbaar. We hebben gekozen voor een half verhard pad. Dit is duidelijk te zien in het landschap. Over het pad kunnen mensen – al dan niet met hond – beschut wandelen tussen grassen en struiken van 1 tot 1,5 meter'.

Toegankelijk bij hoogwater

Bijzonder aan het gebied en het pad is dat het kan overstromen. Of preciezer, het is zelfs de bedoeling dat dit gebeurt, vertelt Philip. ‘Zo brengt de rivier nieuwe zaden naar het gebied wat de rijkdom aan soorten verder vergroot. Het struingebied loopt onder bij een waterstand van 12 meter boven NAP. Gemiddeld komt dit een paar keer per jaar voor'.

'Het struinpad zelf ligt op minimaal 15 meter boven NAP. Dat overstroomt naar verwachting 1 keer in de 10 jaar. Met een vaste brug in het pad wordt het laaggelegen deel van het gebied gekruist. Zo is en blijft het pad toegankelijk tot een waterpeil van 15 meter boven NAP'.

Net als het ontwerp en de aanleg een samenwerking was, is het beheer dat straks ook. De gemeente Zevenaar beheert het pad, de zitbanken en de vuilnisbakken. Wij zijn verantwoordelijk voor het natuuronderhoud.