Interview

Projectleider IMA Nick de Graaf: ‘Modellen zijn een schat aan informatie!’

Gepubliceerd op: 23 mei 2023 - Laatste update: 24 mei 2023, 10:57

Nick de Graaf houdt zich veel bezig met projecten en onderzoeken waarvoor verkeer- en vervoermodellen worden gebruikt. Hij was onder andere projectleider van de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA). Nick benadrukt het belang van de modellen voor de IMA: 'Zonder modellen, geen IMA!’

De Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA)

'We zetten de Integrale Mobiliteitsanalyse in als er voor nationaal beleid prognoses nodig zijn over goederen- en personenvervoer', vertelt Nick. 

’De IMA vormt een nulmeting voor elk nieuw kabinet. De analyse geeft antwoord op de vraag hoe de mobiliteit zich ontwikkelt als er geen nieuw beleid komt. Op basis van deze nulmeting kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) besluiten nemen over het verkeer- en vervoerbeleid.’

Onderbouwde beleidsadviezen

‘We zetten modellen in om de prognoses te maken. Een voorbeeld daarvan is het Landelijk Model Systeem (LMS). De verkeers- en vervoermodellen zijn waardevol, omdat ze gebaseerd zijn op betrouwbare data en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Deze modellen zijn cruciaal voor goed onderbouwd beleidsadvies.'

Modellen en beleid: 2 werelden

'Als je weet hoe de vervoermodellen werken, versta je de mobiliteit veel beter', vertelt Nick enthousiast. 'Doordat ik veel met die modellen in aanraking kom, kan ik zelf sneller strategisch nadenken. Ik sta eigenlijk met 1 been in de wereld van verkeersmodellen en met 1 been in de beleidswereld.'

'In de modellenwereld schakel ik met Rijkswaterstaat, ProRail, consultants en kennisinstituten. Hierdoor bouw ik kennis op. In de beleidswereld kan ik collega’s van adviezen voorzien. Dat maakt het zo leuk om met de modellen bezig te zijn!'

Meer kennis over modellen

In 2016 kwam Nick voor het eerst in aanraking met verkeers- en vervoermodellen. In de jaren daarna paste hij de modellen steeds intensiever toe. 

'Daardoor heb ik een goed idee van wat we met de modellen kunnen. Maar ook welke discussies er spelen over de werking van de modellen en welke variabelen we kunnen bediscussiëren. De modellen worden steeds beter. Het is een enorme schat aan informatie!'

Meer informatie over de IMA

De IMA brengt de ontwikkeling van mobiliteit en bereikbaarheid op de lange termijn in beeld. In de Kamerbrief bij Integrale Mobileitsanalyse 2021 vindt u meer informatie over de IMA.