Nieuwsbericht

Afronding realisatiefase Nieuwe Sluis Terneuzen naar 2024

Gepubliceerd op: 25 mei 2023 - Laatste update: 26 mei 2023, 11:44

De realisatiefase van de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt in het vierde kwartaal van 2024 afgerond. Het eerste schip vaart eind 2024 door de Nieuwe Sluis.

Oorzaken

Dat de afronding van de realisatiefase later is dan gepland komt door meerdere factoren. De belangrijkste waren:

  • Corona-maatregelen: deze maatregelen leidde tot een aangepaste werkwijze, waardoor er minder mensen tegelijk in de bouwputten konden werken. Daarnaast is vertraging opgelopen door verminderde inzet van personeel en bij het onderhoud van machines en materieel door de grensbeperkingen.
  • Vondsten van onbekende objecten in de ondergrond: hierbij gaat het met name om restanten van oude gebouwen en oude infrastructuur. Het verwijderen van deze objecten was op voorhand niet voorzien en zorgt daarmee voor vertraging in de uitvoering. Om verdere vertragingen te voorkomen, is in de tussentijd ingezet op extra onderzoek en preventief verwijderen van gevonden objecten.
  • Nieuwe regelgeving op het gebied van PFAS: als gevolg hiervan moest meer grond en baggerspecie dan voorzien boven de toetswaarden apart worden ontgraven en afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Voortgang Nieuwe Sluis Terneuzen

De bouw van de Nieuwe Sluis vordert gestaag. De contouren van de sluis zijn steeds beter zichtbaar. Maar voordat de Nieuwe Sluis operationeel is, moeten er nog werkzaamheden gebeuren. Zo moet de sluis nog verder worden afgewerkt. En volgt er een periode van intensief testen, oefenen, trainen en opleiden. Ook moeten de landtongen nog worden verwijderd, om de in- en uitvaart van de Nieuwe Sluis mogelijk te kunnen maken.

Kosten

De verdeling van de extra kosten zal worden besproken tussen Vlaanderen en Nederland.