Nieuwsbericht

Start onderhoud kanaaloevers Someren-Eind schuift iets op

Gepubliceerd op: 20 april 2023, 13.47 uur - Laatste update: 26 april 2023, 12.26 uur

Het vervangen van de damwanden langs de Zuid-Willemsvaart bij Someren-Eind is vertraagd. Dat komt doordat er een ontheffing nodig was. Vanaf 20 april 2023 gaat aannemer Hakkers-Beens beginnen met de voorbereidingen op locatie. Vooral tussen Sluis 12 en 13 zullen de werkzaamheden plaatsvinden.

Eerst stond het onderhoud gepland vanaf eind maart 2023. Om het werk veilig te kunnen doen, is materieel nodig dat breder is dan de maximale toegestane afmetingen op de vaarweg. Voor de inzet van dit materieel is een ontheffing verleend.

Damwanden houden oevers van kanalen stabiel en het water op haar plek. Om die functie te behouden, vervangen we oude, betonnen damwanden door nieuwe stalen damwanden. Dat voorkomt onveilige situaties rond de oever én het dichtslibben van de vaarweg.

Mogelijke hinder voor scheepvaart

We werken op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur en werken voornamelijk vanaf het water. Wegen en fietspaden blijven dan ook gewoon toegankelijk. Er is geen hinder voor het wegverkeer. Hinder voor de scheepvaart is beperkt. Informatie hierover delen we via de gebruikelijke kanalen.

De nieuwe damwanden worden al trillend de grond ingebracht. Dat is te horen en soms ook te voelen. Doordat bebouwing in de omgeving ver genoeg van de werkzaamheden vandaan ligt, zal die trilling niet voor schade zorgen.

Aanleg uitstapplaatsen voor dieren

We leggen ook fauna-uitstapplaatsen aan, waardoor dieren die per ongeluk in het water terechtkomen gemakkelijk weer uit het water kunnen komen. Hiermee voorkomen we verdrinking van dieren.

Ook onderhoud oevers Panheel, Tilburg-Oirschot en Best-Beek en Donk

Na de werkzaamheden in Someren-Eind verricht de Combinatie Hakkers-Beens onderhoud aan de oevers op het Kanaal Wessem-Nederweert (Panheel) en het Wilhelminakanaal op de trajecten Tilburg-Oirschot en Best-Beek en Donk.

Onderhoud waterwegen Zuid-Nederland

We werken continu aan toegankelijke waterwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen we samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden.

Daarbij zoeken we steeds naar de gezamenlijke overeenkomst in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel als mogelijk en communiceren we er op tijd over.