Nieuwsbericht

Module D in de levenscyclusanalyse voor (bio)brandstof: wel berekenen, niet gebruiken bij inkoop

Gepubliceerd op: 17 januari 2023

Sinds 2019 is in de Europese norm EN15804 ‘module D’ verplicht te bepalen bij de levenscyclusanalyse (LCA), die uiteindelijk resulteert in de milieukostenindicator (MKI). Deze MKI inclusief module D, pakt in de praktijk ongunstig uit voor biobrandstoffen.

Om te komen tot werkbare omgang met MKI voor biobrandstoffen is de publicatie van de LCA voor biobrandstoffen eerder uitgesteld. Deze volgt nu alsnog met daarbij het advies van Rijkswaterstaat om bij biobrandstoffen module D niet toe te passen in het inkoopproces.

'De LCA methodiek beschrijft de levenscyclus in 4 modules: A,B, C en D. Module D gaat over de milieu-impact in een volgende levenscyclus. Bijvoorbeeld door hoogwaardig hergebruik van de restproducten na bewerkingen in de sloopfases, of doordat zij energie opleveren', legt LCA-specialist Suzanne de Vos van Rijkswaterstaat uit. 'Maar module D brengt niet alleen de voordelen van recycling en hergebruik in; het brengt ook de lasten in beeld als secundaire grondstoffen verloren gaan.

Ongewenst effect

'Voor brandstoffen heeft dat een ongewenst effect. Verlies van secundaire grondstoffen moet namelijk gecompenseerd worden in module D, maar dat geldt niet voor primaire grondstoffen. 'Dat betekent dat je diesel zonder compensatie mag verbranden, terwijl je voor verbranding van biodiesel uit reststoffen wel compensatie moet rekenen', aldus de Vos.

'Tot 2019 werd module D vooral gebruikt om de baten van recycling en hergebruik in beeld te brengen. Die rekende je alleen uit wanneer dat relevant was. Voor brandstoffen was er geen LCA-opsteller of -reviewer te vinden die module D relevant vond.' Het resultaat was een MKI voor biobrandstoffen die gunstiger uitviel dan van gewone diesel.

Niet meewegen bij inkoop

Maar het berekenen van module D is met de Europese norm EN15804 dus verplicht geworden. Het resultaat is minder gunstige MKI voor producten die uit secundaire reststromen worden gemaakt. Terwijl deze producten minder beslag leggen op fossiele grondstoffen of landbouwgewassen. Daar stuurt de Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED) ook op aan.

De MKI van biobrandstof zonder D is gunstiger dan die van fossiele brandstoffen. Module D moet uitgerekend worden om te voldoen aan de EN15804 en de bepalingsmethode. Daarom adviseert Rijkswaterstaat nu om D bij brandstoffen niet mee te laten wegen in de inkoop. Daarmee hebben we voor nu een werkbare situatie voor de omgang met biobrandstoffen en MKI.