In beeld

Jaaroverzicht 2022: Rijkswaterstaat in beeld

Gepubliceerd op: 30 december 2022, 09.58 uur - Laatste update: 17 januari 2024, 15.15 uur

Het einde van 2022 nadert, een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. 2022 begon stormachtig met verhoogde waterstanden, terwijl de zomermaanden in het teken stonden van extreme droogte en watertekorten.

Rijkswaterstaat beleefde een aantal bijzondere mijlpalen, zoals de officiële ingebruikname van Zeesluis IJmuiden en de ontdekking van meer dan 6000 jaar oude graven bij Angeren.

Onze mijlpalen waren ook te volgen via onze sociale mediakanalen. Bekijk het overzicht in de video: onze hoogtepunten van 2022!

Zeesluis IJmuiden officieel in gebruik genomen

Koning Willem-Alexander opende in januari Zeesluis IJmuiden, de grootste zeesluis ter wereld. Dankzij de nieuwe zeesluis blijven het Noordzeekanaalgebied, de havens van Amsterdam en de Europese achterlandverbindingen ook de komende 100 jaar goed bereikbaar.

Storm Eunice zorgt voor code rood, hinder en verhoogde waterstanden

Het jaar begon met stormachtig weer. Door verhoogde waterstanden sloten we verschillende Deltawerken uit voorzorg af. Vanwege storm Eunice moesten weggebruikers in februari rekening houden met gevaarlijke rijomstandigheden. Het KNMI gaf voor meerdere provincies code rood af vanwege zeer zware windstoten tot 130 km/u.

Einde lockdown leidt tot toenemende filedruk

Eind maart werden de coronamaatregelen ingetrokken. Sindsdien keerden de dagelijkse files en de structurele knelpunten weer snel terug. De belangrijkste oorzaak voor files blijft drukte tijdens de spits.

Nieuwe keversoorten ontdekt bij walviskadaver Rottumerplaat

Bij het walviskadaver op Rottumerplaat vonden we in mei 21 nieuwe keversoorten. De beestjes bleken onder meer gespecialiseerd in het verorberen van huid en botten. Door deze vondst kregen we meer inzicht in het versterken van natuurlijke processen in het Waddengebied.

Ontdekking minstens 6000 jaar oude graven bij Angeren

Bij Angeren ontdekten we menselijke resten in 3 graven. Archeologen vermoeden dat het gaat om mensen die daar ongeveer 6000 jaar geleden zijn begraven. Een graf uit deze periode is een bijzonder zeldzame vondst in Nederland.

Grootschalige opknapbeurt Galecopperbrug

Om de Galecopperbrug ook in de toekomst veilig te houden, voeren we vanaf juni tot begin 2024 groot onderhoud uit aan de brug richting Arnhem. De stalen kabels (tuien) van de brug naderen het einde van hun levensduur en worden vervangen.

Boerenprotesten veroorzaken grote hinder op de wegen

Tijdens de zomermaanden kwamen we voor meerdere uitdagingen te staan. Weggebruikers moesten rekening houden met verkeershinder door boerenprotesten. Samen met de politie en de veiligheidsregio’s hebben we ons ingezet voor de veiligheid van alle weggebruikers.

Extreme hitte zorgt voor droogte en watertekorten

Hoge temperaturen leidden in juni voor het eerst dit jaar tot het hitteprotocol. Droogte en het weinige beschikbare water brachten grote uitdagingen met zich mee, voor onder andere landbouw- en natuurbeheerders en de scheepvaart.

Vanaf begin augustus hadden we te maken met een nationaal 'feitelijk watertekort'. Het Managementteam Watertekorten (MTV), voorgezeten door Michèle Blom, nam samen met de waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries extra maatregelen voor extra water en verbetering van de waterkwaliteit. Ook koelden we 7 bruggen in Zuid-Holland preventief, om hinder voor (vaar)weggebruikers en schade aan de bruggen te voorkomen.

Grootschalige onderhouds- en herstelwerkzaamheden A50 en A28

In het najaar timmerden we hard aan onze wegen. Zo werkten we 3 weekenden achter elkaar aan de snelweg A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. In oktober en november vervingen we in 6 weken tijd het asfalt van de A28 tussen Zwolle en Meppel over een lengte van 13 km.

Nieuwe energieneutrale snelweg A16 Rotterdam

Sinds eind 2021 schuiven we een viaduct in delen door de lucht over knooppunt Terbregseplein. Het viaduct in wording tikte in 2022 voor het eerst de snelweg A20 aan. Het viaduct maakt onderdeel uit van de nieuwe, 11 km lange en energieneutrale snelweg A16 Rotterdam.

Diversiteit en inclusie steeds vaker onderdeel van inkoopbeleid

We willen een inclusieve organisatie zijn met divers samengestelde teams. Die ambitie komt steeds vaker terug in ons inkoopbeleid. Samen met de markt zorgen we dat iedereen mee kan doen en dat we niemand uitsluiten.

Sluiscomplexen in de Maas krijgen slimme ledverlichting

In 2023 en 2024 krijgen de sluiscomplexen in de Maas slimme ledverlichting. Dit is het vervolg op een succesvolle pilot op sluizencomplex Born dit jaar. Door het gebruik van ledverlichting besparen we 191.000 kWh energie per jaar. De keuze voor slimme ledverlichting levert zelfs een extra energiebesparing van 13 tot 20 procent op!